Publicat al DOCG el dia 03-10-2008

En aquest apartat podreu trobar la normativa, les modificacions i els plànols del Pla d'Ordenació Urbanísitica Municipal de Falset.

Modificació Puntual del POUM 3-2021_Qualificació de serveis tècnics (aprovació inicial)

Modificacions

AdjuntMida
PDF icon Modificació puntual del POUM 2-2021. Protecció del sistema viari (aprovació inicial)52.48 MB
PDF icon Modificació puntual del POUM 1-2021. Nova regulació de l'ús de tanatori933.69 KB
PDF icon Modificació puntual del POUM 3-2018. Desclassificació parcial SUD-PP4 residencial116.47 KB
PDF icon Modificació puntual del POUM 1-2018. Alineació del camí del cementiri42.91 KB
PDF icon Modificació puntual del POUM 4-2017. Ordenació PAU-6129.65 KB
PDF icon Modificació puntual del POUM 1-2017. Diverses zones i sistemes324.03 KB
PDF icon Modificació puntual del POUM 2-2017. Antiga fàbrica Falbar122.45 KB
PDF icon Modificació puntual del POUM 2_2016. Edificacions SNU magatzems1.03 MB
PDF icon Modificació puntual del POUM 1-2016. Nova regulació de l'ús de tanatori121.63 KB
PDF icon Modificació puntual del POUM 7-2013. Parcel·la i façana mínimes àmbit dels “Corredors”483.82 KB
PDF icon Modificació puntual del POUM 6-2013. Edificacions en SNU - cellers892.04 KB
PDF icon Modificació puntual del POUM 5-2013. Regulació rètols via pública186.91 KB
PDF icon Modificació puntual del POUM 4-2013. Zona destinada a parcs i jardins ubicats al voltant del castell91.58 KB
PDF icon Modificació puntual del POUM 3-2013. Zona de la industria aïllada – clau IA140.25 KB
PDF icon Modificació puntual del POUM 2-2013. Zona eixample urbà amb clau EU-H1012.68 KB
PDF icon Modificació puntual del POUM 1-2013. Aparcament del teatre l’Artesana35.18 KB
PDF icon Modificació puntual del POUM 5-2012. Instal·lacions servei subministrament gas ubicades al sistema d’infraestructures86.94 KB
PDF icon Modificació puntual del POUM 4-2012. Accessibilitat143.49 KB
PDF icon Modificació puntual del POUM 3-2012. Sistema hidrogràfic (H) zona inundable287.17 KB
PDF icon Modificació puntual del POUM 2-2012. Construccions ramaderes314.28 KB
PDF icon Modificació puntual del POUM 1-2012. Aparcaments278.42 KB
PDF icon Modificació puntual del POUM 1-2011. Habitatges en planta baixa380 KB
PDF icon Modificació puntual del POUM 5-2010. Augment de volum nucli antic292.98 KB
PDF icon Modificació puntual del POUM 4-2010. Superfície mínima hotels367.28 KB
PDF icon Modificació puntual del POUM 3-2010. Regulació d'alçades mínimes en primera planta974.43 KB
PDF icon Modificació puntual del POUM 2-2010. Illa PAU-5461.9 KB
PDF icon Modificació puntual del POUM 1-2010. Qualificació urbanística d'equipament esportiu on hi ha ubicat el pavelló poliesportiu247.38 KB
PDF icon Modificació puntual del POUM 2-2009. Polígon d'actuació en sòl urbà (PAU-3)126.75 KB
PDF icon Modificació puntual del POUM 1-2009. Ús del sòl rural146.56 KB

Plànols