L’assistència social als ciutadans i les persones més desafavorides compten a Falset amb la presència d’una Oficina de Benestar Social i Família i d’un equip de professionals adscrits a l’Àrea Bàsica de Serveis Socials.