Més enllà del vigor del teixit associatiu local, el municipi compta amb un seguit d’instal·lacions culturals de primer ordre: teatre, biblioteca comarcal, arxiu...