Subvencions

Subvenció llar d'infants l'Espígol curs 2019-2020

dimarts, 23 març, 2021

La Diputació de Tarragona ha concedit una subvenció de 28.437,50 euros per les despeses de funcionament de la llar d’infants l’Espígol de Falset pel curs 2019-2020. Aquesta subvenció ha estat concedida dins la convocatòria de subvencions del Programa extraordinari d’ajuts per al funcionament de les llars d’infants públiques de titularitat municipal i de primer cicle d’educació infantil en escoles rurals per al curs 2019-2020.

Projecte d'intervenció arqueològica al Portal del Bou i a un Tram de la Muralla

dimarts, 22 desembre, 2020

L'oficina de suport a la iniciativa cultural del Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya va concedir a l'Ajuntament de Falset una subvenció exclosa de concurrència pública per al Projecte d'Intervenció arqueològica al Poprtal del Bou i a un Tram de Muralla per un import de 11.378,84 € 

Subvencions de caràcter excepcional

dimarts, 22 desembre, 2020

La Diputació de Tarragona ha concedit a l'Ajuntament de Falset una subvenció de 6.037,11 euros per les obres de reparació al cementiri muncipal realitzades a conseqüencia del temporal Glòria. Aquesta subvenció es va donar a traves de la linia de subvencions per a restablir els béns i serveis municipals afectats pèr fenòmens meteorològics i altres situacions excepcionals 2020. L'import de l'actuació va ser de 6.354,86 € i va finalitzar al febrer de 2020.

Subvenció per a la gestió d'espècies plaga i espècies invasores 2020

dimarts, 24 novembre, 2020

La Diputació de Tarragona ha concedit a l'Ajuntament de Falset una subvenció de 1.211,94 euros per la reducció d'espècies plaga. Aquesta subvenció es va donar a traves de la linia de subvencions per la realització d'actuacions per a la gestió d'espècies plafa i espècies invasores en espais urbans, convocatòria 2020.

Subvencions per a projectes i activitats d'interès ciutadà de caràcter singular

dimarts, 24 novembre, 2020

La Diputació de Tarragona ha concedit a l'Ajuntament de Falset una subvenció per la realització d'activitats de caràcter cultural durant el periode nadalenc dins les subvencios culturals per activitats d'interès ciutadà de caràcter singular per import de 4.318,00 €

Subvenció en matèria d'activitats culturals, COVID 19

dimarts, 17 novembre, 2020

La Diputació de Tarragona ha concedit a l'Ajuntament de Falset una subvenció de 12.000,00 € per les despeses generades per les activitats culturals derivades dels efectes de la COVID 19. Aquesta subvenció es va donar a traves de la linia de subvencions per a activitats culturals, esportives, educatives i per l'impacte i les despeses ja realitzades derivades dels efectes de la COVID 19 per l'any 2020. 

Subvencions protecció i defensa dels animals domèstics

dimarts, 10 novembre, 2020

La Diputació de Tarragona ha concedit a l'Ajuntament de Falset una subvenció de 1.456,96 euros per la protecció i defensa dels animals domèstics. Aquesta subvenció es va donar a traves de la linia de subvencions destinades a la realització d'actuacions per la protecció i defenssa dels animals domèstics.

Subvenció aigua consum humà 2020

dimarts, 3 novembre, 2020

La Diputació de Tarragona ha concedit a l'Ajuntament de Falset una subvenicó de 4.079,70 euros per la realització de les analítiques de l'aigua de consum humà. Aquesta subvenció es va donar a traves de la linia de subvencions per actuacions de protecció de la salut pública, destinades al control i la millora de la qualitat de l'aigua de consum humà, convocatòria 2020.

PAM 2020-2023 Inversió anualitat 2020

dimarts, 27 octubre, 2020

Per acord de la Junta de Govern de 27 doctubre de 2020 la Diputació de Tarragona va concedir una subvenció a l'ajuntament de Falset per la construcció d'un "Mòdul de serveis higiènics al Castell" per import de 42.461,14 € sent un 95 % del cost de l'ibra. Aquesta subvenció ha estat concedida dins la convocatòria del Pla d'Acció Municipal 2020-2023 per l'anualitat 2020.

Subvenció en matèria de Protecció de la salut Pública, amb motiu de la COVID19

dimarts, 27 octubre, 2020

La Diputació de Tarragona ha concedit a l'Ajuntament de Falset una subvenció de 16.890,11 € per les despeses generades en matèria de Salut Pública per fer front a la COVID19