Subvencions

Subvenció interessos de préstec

dimarts, 13 desembre, 2022

La Diputació de Tarragona va atorgar a l'Ajuntament de Falset 469,42 € pel finançament dels interessos del prèstes de CaixaBank corresponents a l'any 2022 

Subvenció inversió equipaments municipals

dimarts, 29 novembre, 2022

La Diputació de Tarraagona ha concedit una subvenció per import de 35.000,00 € per l'accés de la piscina municpal i la substitució de la gespa, dins la linia de subvenció destinades a inversions en equipaments muncipals culturals o d'interès ciutadà, en béns inventariables per a aquests equipaments i en elements patrimonials (any 2022). 

Subvenció activitats joventut any 2022

dijous, 24 novembre, 2022

S'ha concedit a l'Ajuntament de Falset una subvenció nominativa establerta a la fitxa 43 del contracte programa 2022-2025 en matèria de polítiques locals de joventut per l'any 2022 per import de 3.150,00 €, aquest programa s'estableix per la coordinació, la cooperació i la col·laboració entre el Departament de Drets Socials i el Consell Comarcal del Priorat pel desplegament de polítiques locals de joventut. 

Subvencions de Salut Pública per generar entorns més resilients, segurs i saludables, convocatòria 2022

dimarts, 20 setembre, 2022

La Diputació de Tarragona ha concedit una subvenció de 13.550,40 € per la protecció de la salut pública. Dins la línia de subvencions per generar entorns més resilients, segurs i saludables, per l'any 2022 

Subvencions de Salut Pública per generar entorns més resilients, segurs i saludables, convocatòria 2022

dimarts, 20 setembre, 2022

La Diputació de Tarragona ha concedit a l'Ajuntament de Falset una subvenció de 8.174,00 euros per socorristes en zones de bany. Dins la línia de subvencions per generar entorns més resilients, segurs i saludables, per l'any 2022.

Subvenció e-cataleg 2022

dilluns, 22 agost, 2022

La Diputació de Tarragona subvenciona la contractació d’activitats inscrites en el Catàleg per a Programacions Culturals dels Ajuntaments (e-catàleg). Concretament durant el 2022 s’han subvencionat les següents actuacions:

  • Actuació a Falset el 3 d'abril Lluis Capdevila ESPECTACLE: duet.
  • Actuació a Falset el 14 d'agost Txaranga Band Tocats ESPECTACLE: Actuació doble.
  • Actuació a Falset el 28 d'agost Cobla Cossetània del Casal Tarragoní ESPECTACLE: Ballada de Sardanes.
  • Actuació a Falset el 4 de desembre B-events ESPECTACLE: Festa 4 

Pacte d'Estat en matèria de violència de gènere

dijous, 18 agost, 2022

L'ajuntament de Falset ha destinat els fons del Pacte d'Estat en matèria de Violència de Gènere a la projecció de les pel·lícules West Side Story i Madres Paralelas 

Projectes i activitats culturals o d'interès per a la ciutadania 2022

dimarts, 26 juliol, 2022

La Diputació de Tarragona ha concedit a l'Ajuntament de Falset una subvenció per la realització d'actuacions singulars d'interès cultural i esportiu dins la línia de subvencions per a projectes i activitats culturals o d'interès per la ciutadania per import de 14.822,00 €

Subvenció adquisició de llibres any 2022

dijous, 9 juny, 2022

El Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya va concedir a l'Ajuntament de Falset una subvenció per import de 12.000,00 € per l'adquisició de llibres destinats a la Biblioteca Salvador Estrem i Fa. 

Subvenció espais naturals

dilluns, 30 maig, 2022

La Direcció General de Polítiques Ambientals i Medi Natural del Departament d’Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural va concedir una subvenció per import de 5.870,41 € per l’execució dels treballs de millora a l’Entorn i sender d’accés a  Sant Cristòfol.  Aquesta subvenció es va atorgar a l’empara de la Resolució TES/2603/2021, de 4 d’agost, de convocatòria de subvencions destinades als espais naturals de Catalunya, als hàbitats i espècies en el marc del PDR de Catalunya 2014-2020 (operacions 04.04.01 i 07.01.01) per a l’any 2022.

El 43% de l'ajut correspon al fons del Programa de desenvolupament rural de Catalunya (PDR 2014-2020) en el marc de les operacions 04.04.01 i 07.01.01