Subvencions

Subvenció e-cataleg 2022

dilluns, 22 agost, 2022

La Diputació de Tarragona subvenciona la contractació d’activitats inscrites en el Catàleg per a Programacions Culturals dels Ajuntaments (e-catàleg). Concretament durant el 2022 s’han subvencionat les següents actuacions:

  • Actuació a Falset el 3 d'abril Lluis Capdevila ESPECTACLE: duet.
  • Actuació a Falset el 14 d'agost Txaranga Band Tocats ESPECTACLE: Actuació doble.
  • Actuació a Falset el 28 d'agost Cobla Cossetània del Casal Tarragoní ESPECTACLE: Ballada de Sardanes.

Pacte d'Estat en matèria de violència de gènere

dijous, 18 agost, 2022

L'ajuntament de Falset ha destinat els fons del Pacte d'Estat en matèria de Violència de Gènere a la projecció de les pel·lícules West Side Story i Madres Paralelas 

Subvenció espais naturals

dilluns, 30 maig, 2022

La Direcció General de Polítiques Ambientals i Medi Natural del Departament d’Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural va concedir una subvenció per import de 5.870,41 € per l’execució dels treballs de millora a l’Entorn i sender d’accés a  Sant Cristòfol.  Aquesta subvenció es va atorgar a l’empara de la Resolució TES/2603/2021, de 4 d’agost, de convocatòria de subvencions destinades als espais naturals de Catalunya, als hàbitats i espècies en el marc del PDR de Catalunya 2014-2020 (operacions 04.04.01 i 07.01.01) per a l’any 2022.

Subvencions de Salut Pública per generar entorns més resilients, segurs i saludables, convocatòria 2021

dimarts, 21 desembre, 2021

La Diputació de Tarragona ha concedit a l'Ajuntament de Falset una subvenció de 14.482€ per la protecció de salut pública. Dins de la línia de subvencions per generar entorns més resilients, segurs i saludables, per a l'any 2021.

Subvencions de Salut Pública per generar entorns més resilients, segurs i saludables, convocatòria 2021

dimarts, 21 desembre, 2021

La Diputació de Tarragona ha concedit a l'Ajuntament de Falset una subvenció de 8.690€ per socorristes en les zones de bany. Dins de la línia de subvencions per generar entorns més resilients, segurs i saludables, per a l'any 2021.

Subvenció PENTA any 2021

divendres, 10 desembre, 2021

El Ministerio de Interior del Gobierno de España ha concedit a l’Ajuntament de Falset una subvenció de 33.008,72€ per a entitats locals adherides a Plans d’Emergència Nuclear. Dins del Plan Estratégico de Subvenciones (PES) del Ministerio de Interior per al període 2021-2023. L’ajuntament de Falset utilitzarà aquest finançament per l’adquisició d’un vehicle per destinar-lo a la utilització dels serveis municipals, necessari per una gestió adequada en cas d’emergència.

Accions campanyes de Promoció Turística. Any 2021.

dimecres, 1 desembre, 2021

La presidència del Patronat de Turisme va aprovar la concessió d'una subvenció a l'Ajuntament de Falset per a la realització d'accions concretes i activitats de promoció turísitca, any 2021. Corresponent amb un import de 2.294,87€.

Subvenció adquisició de llibres any 2021 2a convocatòria

divendres, 29 octubre, 2021

El Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya va concedir a l'Ajuntament de Falset una  subvenció per import de 4.060,00 € per l'adquisició de llibres destinats a la Biblioteca Salvador Estrem i Fa

Subvenció excepcional i per fenòmens meteorològics excepcionals, convocatòria 2021

dimarts, 26 octubre, 2021

La Diputació de Tarragona ha concedit a l'Ajuntament de Falset una subvenció de 10.703,68€ per la retirada de neu de la via pública arran del fenòmen metereològic advers "Filomena". Dins de la linia de subvencions per a restablir els béns i serveis dels ens locals afectats per fenòmens meterològics i altres situacions excepcionals 2021 

Subvenció excepcional i per fenòmens meteorològics excepcionals, convocatòria 2021

dimarts, 26 octubre, 2021

La Diputació de Tarragona ha concedit a l'Ajuntament de Falset una subvenció de 69.296,29€ per a l'arranjament de l'edifici de l'arxiu comarcal, mur i clavegueram . Dins de la linia de subvencions per a restablir els béns i serveis dels ens locals afectats per fenòmens meterològics i altres situacions excepcionals 2021