Subvencions

Programa suport als municipis en l'àmbit del comerç

divendres, 20 octubre, 2023

El Consorci de Comerç Artesania i Moda de Catalunya (CCAM) per promocionar i impulsar el sector comercial, de serveis i fomentar la competitivitat i la qualitat d'aquests sectors pel "Programa de Suport als Municipis en l'Àmbit del Comerç" ha concedit a l'Ajutnament de Falset una subvenció per import de 3.750,00 € per la redacció d'un pla Estratègic de Comerç de Falset. 

Subvenció interessos de préstec

dimarts, 13 desembre, 2022

La Diputació de Tarragona va atorgar a l'Ajuntament de Falset 469,42 € pel finançament dels interessos del prèstes de CaixaBank corresponents a l'any 2022 

Subvenció inversió equipaments municipals

dimarts, 29 novembre, 2022

La Diputació de Tarraagona ha concedit una subvenció per import de 35.000,00 € per l'accés de la piscina municpal i la substitució de la gespa, dins la linia de subvenció destinades a inversions en equipaments muncipals culturals o d'interès ciutadà, en béns inventariables per a aquests equipaments i en elements patrimonials (any 2022). 

Subvenció espai cotreball Falset

dimarts, 29 novembre, 2022

La Diputació de Tarragona ha concedit una subvenció per l'espai cotreball de Falset per import de 2.704,55 € dins la linia de subvencions per a la realització d'accions de foment i dinamització d'espais d'allotjament empresarial i creació i/o manteniment d'espais de prototipatge i fabricació digital de l'any 2022.

 

Subvenció activitats joventut any 2022

dijous, 24 novembre, 2022

S'ha concedit a l'Ajuntament de Falset una subvenció nominativa establerta a la fitxa 43 del contracte programa 2022-2025 en matèria de polítiques locals de joventut per l'any 2022 per import de 3.150,00 €, aquest programa s'estableix per la coordinació, la cooperació i la col·laboració entre el Departament de Drets Socials i el Consell Comarcal del Priorat pel desplegament de polítiques locals de joventut. 

Subvenció Fira de Sant Andreu - Mostra d'oli

dilluns, 24 octubre, 2022

La Diputació de Tarragona ha concedit una subvenció de 2.258,91 € en el marc de les subvencions per a productes agroalimentaris i artesans de qualitat per a ens públics, any 2022. La subvenció ha contribuit al finançament de les despeses per realitzar la Fira de Sant Andreu - Mostra d'olis de l'any 2022. 

3a Fria de la Tomaca i de varietats hortícoles tradicionals

dijous, 20 octubre, 2022

La Diptuació de Tarragona ha concedit una subvenció de 860,54 € en el marc de les subvencions per a productes agroalimentaris i artesans de qualitat per a ens públic, any 2022. La subvenció ha contribuït al finançament de les despeses per realitzar la 3a edició de la Fira de la Tomaca i de varietats hortícoles tradicionals de l'any 2022.  

Programes concrets i activitats de promoció turística

dilluns, 17 octubre, 2022

La Diputació de Tarragona ha concedit una subvenció per import de 1.482,25 € per la creació d'una pàgina web de contingut turístic 

Subvencions de Salut Pública per generar entorns més resilients, segurs i saludables, convocatòria 2022

dimarts, 20 setembre, 2022

La Diputació de Tarragona ha concedit una subvenció de 13.550,40 € per la protecció de la salut pública. Dins la línia 2 (SALUT) de subvencions per generar entorns més resilients, segurs i saludables, per l'any 2022. La subvenció va contribuir al finançament de les despeses per realitzar el tractament de l'aigua de consum humà, la reducció d'espències plaga en l'àmbit urbà i la gestió d'animals domèstics abandonats.  

Subvencions de Salut Pública per generar entorns més resilients, segurs i saludables, convocatòria 2022

dimarts, 20 setembre, 2022

La Diputació de Tarragona ha concedit a l'Ajuntament de Falset una subvenció de 8.174,00 euros per socorristes en zones de bany. Dins la línia 1 (PISCINES) de subvencions per generar entorns més resilients, segurs i saludables, per l'any 2022. La sbvenció va contribuir al finançament de les despeses de contractació dels 3 socorristes de la piscina muncipal per la temporada de l'estiu de 2022.