Subvencions

Programa suport als municipis en l'àmbit del comerç

divendres, 20 octubre, 2023

El Consorci de Comerç Artesania i Moda de Catalunya (CCAM) per promocionar i impulsar el sector comercial, de serveis i fomentar la competitivitat i la qualitat d'aquests sectors pel "Programa de Suport als Municipis en l'Àmbit del Comerç" ha concedit a l'Ajutnament de Falset una subvenció per import de 3.750,00 € per la redacció d'un pla Estratègic de Comerç de Falset. 

Subvenció e-cataleg 2023

dijous, 29 juny, 2023

La Diputació de Tarragona subvenciona la contractació d'activitats incloses en el Catàleg per a Programacions Culturals dels Ajuntaments (e-cataleg). Actuacions subvencionades dins l'exercici 2023: 

  • Actuació a Falset el 23 de juny Espectacle animació infantil per a nens i nenes del grup Rovell d'Ou
  • Actuació a Falset de 23 de juny Espectacle 3: Ballada sardanes del grup Cobla La Principal de Tarragona 
  • Actuació a Falset de 10 d'agost A què juguem? Animació Infantil jocs Tradicionals del grup Circ de Jocs 
  • Actuació a Falset de 12 d'agost Portadors del Lleó Gran de Reus del grup Portadors el Lleó de Reus
  • Actuació a Falset de 13 d'agost Concert d'havaneres del grup Grup d'havaner es Balandra
  • Actuació a Falset de 14 d'agost Espectacle amb doble actuació del grup Txaranga Band Tocats 
  • Actuació a Falset de 3 de setembre Ballada de Sardanes del grup Cobla Cossètania del Casal Tarragoní 

Subvenció interessos de préstec

dimarts, 13 desembre, 2022

La Diputació de Tarragona va atorgar a l'Ajuntament de Falset 469,42 € pel finançament dels interessos del prèstes de CaixaBank corresponents a l'any 2022 

Subvenció digitalització

dimarts, 13 desembre, 2022

La Diputació de Tarragona ha concedit a l'Ajuntament de Falset una subvenció de 1.331,84 € per l'adquisició d'un ordinador per destinar-lo a reunions telemàtiques, realització pel teleservei dels plens municipals, reunions telemàtiques, entre altres amb l'objectiu de millorar la connectivitat en sessions telemàtiques. El cost total de l'actuació ha estat de 2.329,25 €. Aquesta subvenció ha estat concedida en el marc de  la linia tipus B "Per adequació de l'espai i dotació d'equipaments digitials" de la convocatòria de subvencions per a la digitalització, transformació i millora de la seguretat dels muncipis, anualitat 2022. 

Subvenció inversió equipaments municipals

dimarts, 29 novembre, 2022

La Diputació de Tarraagona ha concedit una subvenció per import de 35.000,00 € per l'accés de la piscina municpal i la substitució de la gespa, dins la linia de subvenció destinades a inversions en equipaments muncipals culturals o d'interès ciutadà, en béns inventariables per a aquests equipaments i en elements patrimonials (any 2022). 

Subvenció espai cotreball Falset

dimarts, 29 novembre, 2022

La Diputació de Tarragona ha concedit una subvenció per l'espai cotreball de Falset per import de 2.704,55 € dins la linia de subvencions per a la realització d'accions de foment i dinamització d'espais d'allotjament empresarial i creació i/o manteniment d'espais de prototipatge i fabricació digital de l'any 2022.

 

Subvenció activitats joventut any 2022

dijous, 24 novembre, 2022

S'ha concedit a l'Ajuntament de Falset una subvenció nominativa establerta a la fitxa 43 del contracte programa 2022-2025 en matèria de polítiques locals de joventut per l'any 2022 per import de 3.150,00 €, aquest programa s'estableix per la coordinació, la cooperació i la col·laboració entre el Departament de Drets Socials i el Consell Comarcal del Priorat pel desplegament de polítiques locals de joventut. 

Subvenció foment de l'ocupació, anualitat 2022

dimarts, 22 novembre, 2022

La Diputació de Tarragona ha concedit a l'Ajuntament de Falset una subvenció de 11.942,22 € per la contractació d'una administrativa per donar suport a la tramitació del procés d'estabilitzció d'ocupació temporal. Aquesta subvenció ha estat concedida en el marc de les subvencions per al foment de l'ocupació local del Camp de Tarragona, les Terres de l'Ebre i el Baix Penedès, any 2022. 

Subvenció Fira de Sant Andreu - Mostra d'oli

dilluns, 24 octubre, 2022

La Diputació de Tarragona ha concedit una subvenció de 2.258,91 € en el marc de les subvencions per a productes agroalimentaris i artesans de qualitat per a ens públics, any 2022. La subvenció ha contribuit al finançament de les despeses per realitzar la Fira de Sant Andreu - Mostra d'olis de l'any 2022. 

3a Fria de la Tomaca i de varietats hortícoles tradicionals

dijous, 20 octubre, 2022

La Diptuació de Tarragona ha concedit una subvenció de 860,54 € en el marc de les subvencions per a productes agroalimentaris i artesans de qualitat per a ens públic, any 2022. La subvenció ha contribuït al finançament de les despeses per realitzar la 3a edició de la Fira de la Tomaca i de varietats hortícoles tradicionals de l'any 2022.