Subvencions

Subvencions de Salut Pública per generar entorns més resilients, segurs i saludables, convocatòria 2021

dimarts, 21 desembre, 2021

La Diputació de Tarragona ha concedit a l'Ajuntament de Falset una subvenció de 14.482€ per la protecció de salut pública. Dins de la línia de subvencions per generar entorns més resilients, segurs i saludables, per a l'any 2021.

Subvencions de Salut Pública per generar entorns més resilients, segurs i saludables, convocatòria 2021

dimarts, 21 desembre, 2021

La Diputació de Tarragona ha concedit a l'Ajuntament de Falset una subvenció de 8.690€ per socorristes en les zones de bany. Dins de la línia de subvencions per generar entorns més resilients, segurs i saludables, per a l'any 2021.

Subvenció PENTA any 2021

divendres, 10 desembre, 2021

El Ministerio de Interior del Gobierno de España ha concedit a l’Ajuntament de Falset una subvenció de 33.008,72€ per a entitats locals adherides a Plans d’Emergència Nuclear. Dins del Plan Estratégico de Subvenciones (PES) del Ministerio de Interior per al període 2021-2023. L’ajuntament de Falset utilitzarà aquest finançament per l’adquisició d’un vehicle per destinar-lo a la utilització dels serveis municipals, necessari per una gestió adequada en cas d’emergència.

Accions campanyes de Promoció Turística. Any 2021.

dimecres, 1 desembre, 2021

La presidència del Patronat de Turisme va aprovar la concessió d'una subvenció a l'Ajuntament de Falset per a la realització d'accions concretes i activitats de promoció turísitca, any 2021. Corresponent amb un import de 2.294,87€.

Subvenció adquisició de llibres any 2021 2a convocatòria

divendres, 29 octubre, 2021

El Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya va concedir a l'Ajuntament de Falset una  subvenció per import de 4.060,00 € per l'adquisició de llibres destinats a la Biblioteca Salvador Estrem i Fa

Subvenció excepcional i per fenòmens meteorològics excepcionals, convocatòria 2021

dimarts, 26 octubre, 2021

La Diputació de Tarragona ha concedit a l'Ajuntament de Falset una subvenció de 10.703,68€ per la retirada de neu de la via pública arran del fenòmen metereològic advers "Filomena". Dins de la linia de subvencions per a restablir els béns i serveis dels ens locals afectats per fenòmens meterològics i altres situacions excepcionals 2021 

Subvenció excepcional i per fenòmens meteorològics excepcionals, convocatòria 2021

dimarts, 26 octubre, 2021

La Diputació de Tarragona ha concedit a l'Ajuntament de Falset una subvenció de 69.296,29€ per a l'arranjament de l'edifici de l'arxiu comarcal, mur i clavegueram . Dins de la linia de subvencions per a restablir els béns i serveis dels ens locals afectats per fenòmens meterològics i altres situacions excepcionals 2021 

Subvenció per activitats culturals o d'interès per la ciutadania, de caràcter singular, per a l'any 2021

dimarts, 5 octubre, 2021

La Diputació de Tarragona ha concedit a l'Ajuntament de Falset una subvenció de 20.000€ dintre de la línea de subvencions per a activitats culturals o d'interès per la ciutadania, de caràcter singular, per a l'any 2021.

26a Fira del Vi. Any 2021.

dilluns, 9 agost, 2021

La presidència del Patronat de Turisme va aprovar la concessió d'una subvenció a l'Ajuntament de Falset per a la realització de la 26a Fira del Vi - Fira del Vi Online, any 2021. Corresponent amb un import de 23.000,00€.

Subvenció garantia juvenil 2021

dijous, 29 juliol, 2021

L’ajuntament de Falset ha estat beneficiari de la subvenció destinada a incentivar la contractació en pràctiques de joves beneficiaris del Programa de Garantia Juvenil per import de 11.000,00 €. Aquesta subvenció, cofinançada per el Fons Social Europeu FSE, ha permes la contractació d'una persona durant el periode 6/10/2021 a 5/4/2022.