Subvencions

Subvenció primer cicle d'educació infantil

dimecres, 30 desembre, 2015

Per acord de la Junta de Govern de 18 de desembre de 2015 la Diputació de Tarragona ha aotrgat a l'Ajuntament de Falset una subvenció de 26.337,50 € pel finançament del curs escolar 2014-2015 de la llar d'infants l'espígol de Falset. 

Subvenció per a interessos de préstecs

dimecres, 30 desembre, 2015

La Diputació de Tarragona va atorgar a l'Ajuntament de Falset 46,19 € pel finançament dels interessos del prèstec de La Caixa i 209,50 € pel finançament dels interessos del prèstec del BBVA. 

Seguretat a zones de bany, piscina municipal

dimecres, 30 desembre, 2015

Per acord de 19 de juny la Junta de Govern de la Diputació de Tarragona va atorgar una subvenció de 7.702,40 € per la contractació de socorristes i així garantir la seguretat de  la piscina municipal. 

Subvenció

dimecres, 30 desembre, 2015

La Diputació de Tarragona va atorgar a l'Ajuntament de Falset 2.019,18 € per al finançament de despeses per a la millora de les instal·lacions i equipament dels consultoris mèdics locals.

Programes i activitats culturals

divendres, 19 juny, 2015

Per acord de 19 de juny la Junta de Govern de la Diputació de Tarragona va atorgar una subvenció de 3.019,16 € per a programes i activitats de foment cultural dins l'any 2015.

Parc de Salut

divendres, 6 febrer, 2015

La Diputació de Tarragona va atorgar per acord de la Junta de Govern de 6 de febrer de 2015 una subvenció en espècie per a la instal·lació i dinamització d'un parc de salut.

Pla Especial d'Inversions Sostenibles 2014

dimecres, 15 octubre, 2014

Per acord de Junta de Govern de 26 de setembre de 2014 la Diputació de Tarragona va atorgar una subvenció a l'Ajuntament de Falset per import de 46.703,44 € en el marc del Pla Especial d'Inversions Sostenibles. L'import de la subvenció ha anat destinada al finançament de les següents actuacions: 

  •    Millora dels serveis municipals: 14.627,27 euros.
  •    Arranjament del camí del Mas Obac:  19.714,83 euros.
  •    Renovació de la xarxa de clavegueram: 12.361,34 euros.