Subvencions

Subvenció infraestructures escèniques i musicals amb Fons Next Generation

divendres, 3 juny, 2022

L'Ajuntament de Falset ha estat beneficiari de la subvenció de la linia d'ajuts CLT098 per al finançament d'infraestructures d'arts escèniques i musicals amb fons Next Generation per l'execució de la "Renovació i ampliació de l'equipament escènic del teatre municipal de l'Artesana". 

El cost de la "Renovació i ampliació de l'equipament escènic del teatre municipal de l'Artesana" ha estat de 52.529,31 € i la subvenció atorgada ha estat de 28.2447,00 € provinents d'aquest fons europeu. 

Subvenció espais naturals

dilluns, 30 maig, 2022

La Direcció General de Polítiques Ambientals i Medi Natural del Departament d’Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural va concedir una subvenció per import de 5.870,41 € per l’execució dels treballs de millora a l’Entorn i sender d’accés a  Sant Cristòfol.  Aquesta subvenció es va atorgar a l’empara de la Resolució TES/2603/2021, de 4 d’agost, de convocatòria de subvencions destinades als espais naturals de Catalunya, als hàbitats i espècies en el marc del PDR de Catalunya 2014-2020 (operacions 04.04.01 i 07.01.01) per a l’any 2022.

El 43% de l'ajut correspon al fons del Programa de desenvolupament rural de Catalunya (PDR 2014-2020) en el marc de les operacions 04.04.01 i 07.01.01

Ajuts gestió forestal sostenible 2021

divendres, 20 maig, 2022

La Direcció General d'Ecosistemes Forestals i Gestió del Medi del Departament d'Acció Climàtica , Alimentació i Agenda Rural va concedir a l'Ajuntament de Falset una subvenció per import de 29.619,90 € per actuació per a la prevenció d'incendis forestals. Aquesta subvenció es va atorgar a l'empara de la Resolució ACC/1765/2021, de 2 de juny, per la qual es convoquen per l'any 2021 els ajuts a la gestió forestal sostenible per finques de titularitat pública destinats a la redacció i revisió dels instruments d'ordenació forestal (operació del PDR 08.05.02), la xarxa viària per a la gestió dels boscos (operació del PDR 04.03.03), les actuacions silvícoles de millora i generació de cicles ecosistèmics (operació del PDR 08.05.01) i la prevenció d'incendis forestals i restauració del potencial forestal (operació del PDR 08.03.01).

Adquisició de llibres CLT097

dijous, 24 març, 2022

El Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya va concedir a l'Ajuntament de Falset una  subvenció per import de 1.499,95 € per l'adquisició de llibres destinats a la Biblioteca Salvador Estrem i Fa. Aquesta subvenció es va concedir al marc de la linia d'ajuts per a l'adquisició de llibres destinats a les biblioteques del sistema de lectura pública de Catalunya amb càrrec als fons next generation UE 

Subvenció PAM 2022 -Despesa corrent-

dimarts, 22 febrer, 2022

La Diputació de Tarragona va concedir una subvenció a l'ajuntament de Falset per despesa corrent per import de 51.234,43 € corresponent al PLA D'ACCIÓ MUNICIPAL 2022. 

PAM 2020-2023 (Inversió 2022)

dimarts, 15 febrer, 2022
Ens: 
Diputació de Tarragona
Línia de subvenció: 
Pla d'Acció Municipal 2020-2023 per l'anualitat 2022
Concepte subvencionat: 
Obres d’arranjament pista pavelló poliesportiu
Import subvencionat: 
28.737,50 €

Per acord de la Junta de Govern de 15 de febrer de 2022 la Diputació de Tarragona va concedir una subvenció a l'Ajuntament de Falset per l'obra "Obres d’arranjament pista pavelló poliesportiu" per import de 28.737,50 €. Aquesta subvenció ha estat concedida dins la convocatòria del Pla d'Acció Municipal 2020-2023 per l'anualitat 2022.

PROGRAMA.CAT 2022

dissabte, 1 gener, 2022

El departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya ha resolt concedir ajuts per la contractació d'espectacles progressionals inclosos en el catàleg d'espectacles del programa. cat per a l'any 2022 que es relacionen a continuació: 

Embolic a la Granja, per import de 658,85 €

Orelles de Papallona, per import de 931,70 €

Reggae per Xics, per import de 1.839,20 €

Les aventures del lleó vergonyós, per import de 931,70 €

Subvencions de Salut Pública per generar entorns més resilients, segurs i saludables, convocatòria 2021

dimarts, 21 desembre, 2021

La Diputació de Tarragona ha concedit a l'Ajuntament de Falset una subvenció de 14.482€ per la protecció de salut pública. Dins de la línia de subvencions per generar entorns més resilients, segurs i saludables, per a l'any 2021.

Subvencions de Salut Pública per generar entorns més resilients, segurs i saludables, convocatòria 2021

dimarts, 21 desembre, 2021

La Diputació de Tarragona ha concedit a l'Ajuntament de Falset una subvenció de 8.690€ per socorristes en les zones de bany. Dins de la línia de subvencions per generar entorns més resilients, segurs i saludables, per a l'any 2021.

Transició energètica i acció climàtica 2021

dimarts, 14 desembre, 2021

La Diputació de Tarragona ha concedit a l'Ajuntament de Falset una subvenció de 15.873,35 € per la instal·lació d'unes plaques fotovoltàiques a la Biblioteca Salavador Estrem i Fa. Dins de la linia de subvencions per la transició energètica i acció climàtica 2021.