Subvencions

Programes i activitats culturals 2018

divendres, 13 juliol, 2018

Per acord de 13 de juliol la Junta de Govern de la Diputació de Tarragona va atorgar una subvenció de  3.819,89 € per a programes i activitats de foment cultural dins l'any 2018 

Subvenció destinada als equipaments municipals culturals -inversió 2018-

divendres, 13 juliol, 2018

La Diputació de Tarragona va atorgar a l'Ajuntament de Falset una subvenció de 5.000,00 € per millora d'equipaments culturals (Millores climatització Teatre)

Subvenció aigua de consum humà 2018

divendres, 6 juliol, 2018

La Diputació de Tarragona ha concedit una subvenció a l'ajuntament de Falset per import de 5.055,60 € per la realització de les analítiques de l'aigua del consum humà de l'any 2018 

Subvenció per la seguretat a zones de bany -PISCINA- 2018

divendres, 22 juny, 2018

L'ajuntament de Falset ha rebut l'exercici 2018 una subvenció de la Diputació de Tarragona per import de 6.340,80 € destinada a actuacions de protecció de la salut pública per la seguretat a zones de bany.

PAM 2018. Inversió

divendres, 25 maig, 2018

La Diputació de Tarragona ha concedit a l'Ajuntament de Falset una subvenció per import de 36.915,69 euros per les obres de Renovació de l’enllumenat públic. Aquesta subvenció es va donar a traves de la línia de subvencions del Pla d’Acció Municipal 2018, línia d’inversió.

Pla d'acció municipal 2018 -manteniment-

divendres, 25 maig, 2018

La Diputació de Tarragona va concedir una subvenció a l'ajuntament de Falset per despesa corrent per import de 100.721,31 € corresponent al PLA D'ACCIÓ MUNICIPAL 

Renovació mobiliari de la Biblioteca

dilluns, 16 abril, 2018

El Departament de Cultura de la Generlaitat va concedir una subvenció per import de 3.041,00 € per l'adquisició d'estanteries i una bústia de retorn per la Biblioteca. 

Subvenció adquisició de llibres

dilluns, 16 abril, 2018

El Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya va concedir a l'Ajuntament de Falset una  subvenció per import de 8.000,00 € per l'adquisició de llibres destinats a la Biblioteca Salvador Estrem i fa 

Subvenció escola de música

divendres, 22 desembre, 2017

La Diputació de Tarragona va concedir 100.000,00 euros per la construcció de l'Escola de música. Gràcies a aquesta col·laboració Falset tindrà un espai adequat per al formació musical 

Interessos de prèstec

dilluns, 18 desembre, 2017

La Diputació de Tarragona va concedir a l'Ajuntament de Falset una subvenció de 22,15 € pel finançament dels interessos d'un préstec concertat amb el BBVA