Subvencions

Subenció activitats esportives extraordinàries

divendres, 2 desembre, 2016

La Diputació de Tarragona ha concedit a l'ajuntament de Falset una subvenció de 1.478,70 € per la realització de la Cursa de Muntanya Vila de Falset per l'any 2016

 

Subvenció Pla únic d'obres i serveis de Catalunya

dijous, 24 novembre, 2016

El Departament de Governació, Administracions Públiques i Habitatge va resoldre el 24 de novembre concedir una subvenció per import de 28.266,61 € per despeses destinades a reparacions, manteniment i conservació de l'any 2016 a l'ajuntament de Falset

Programa de Garantia Juvenil

dimarts, 15 novembre, 2016

L’ajuntament de Falset ha estat beneficiari de la subvenció destinada a incentivar la contractació en pràctiques de joves beneficiaris del Programa de Garantia Juvenil per import de 11.000,00 €. Aquesta subvenció, cofinançada per el Fons Social Europeu FSE, ha permes la contractació d'una persona durant el periode 15/11/2016 a 14/5/2017

 

Subvenció difusió productes agroalimentaris i artesans

divendres, 21 octubre, 2016

La Diputació de Tarragona va concedir a l'Ajuntament de Falset una subvenció de 15.734,83 € per la Fira del vi 2016 i 1.411,72 € per la Fira de Sant Andreu 2016
 

Subvenció destinada als equipaments municipals culturals - inversions 2016-

dimarts, 11 octubre, 2016

La Diputació de Tarragona va atorgar al nostre municipi 5.194,59 euros per dur a terme millores al teatre municpal de l'Artesana

Ministeri de l'Interior

dimarts, 11 octubre, 2016

El Ministeri de l'Interior va concedir una subvenció per import de 57.180,30 €  a l'Ajuntament de Falset per la remodelació dels vestuaris de l'ECD situada al pavelló municipal. 

Subvenció destinada als equipaments municipals culturals -gestió i manteniment 2016-

dimarts, 11 octubre, 2016

La Diputació de Tarragona va atorgar a l'Ajuntament de Falset una subvenció de 2.188,91 € pel manteniment i gestió del Teatre municipal de l'Artesana.

Subvenció millora de la gestió i qualitat de l'aigua de consum humà -2016-

dimarts, 11 octubre, 2016

La Diptuació de Tarragona va atorgar a l'Ajuntament de Falset una subvenció de 1.684,61 euros per la realització d'analítiques d'aigua potable per la implantació del RD 140/2003 per l'any 2016.

Programes i activitats culturals 2016

divendres, 22 juliol, 2016

Per acord de 22 de juliol la Junta de Govern de la Diputació de Tarragona va atorgar una subvenció de 3.474,89 € per a programes i activitats de foment cultural dins l'any 2016.

Subvenció en zones de bany. Piscina municipal

divendres, 15 juliol, 2016

Per acord de 15 de juliol la Junta de Govern de la Diputació de Tarragona va atorgar una subvenció de 7.784,00 € per la contractació de socorristes i així garantir la seguretat de  la piscina municipal.