Subvencions

Subvenció aigua consum humà 2019

dimarts, 1 octubre, 2019

La Diputació de Tarragona ha concedit una subvenció a l'ajuntament de Falset per import de 5.146,20 euros per la realització de les analítiques de l'aigua del consum humà de l'any 2019

Subvencions consultoris mèdics. Desfibril·ladors 2019

dimarts, 1 octubre, 2019

La Diputació de Tarragona va atorgar a l'Ajuntament de Falset 995,87 € per al finançament de despeses per a la millora de les instal·lacions i equipament dels consultoris mèdics locals

Subvenció per la seguretat a zones de bany -PISCINA- 2019

divendres, 23 agost, 2019

L'ajuntament de Falset ha rebut l'exercici 2019 una subvenció de la Diputació de Tarragona per import de 6.895,20 € destinada a actuacions de protecció de la salut pública per la seguretat a zones de bany.

Subvenció equipaments municipals

divendres, 14 juny, 2019

La Diputació de Tarragona ha concedit a l'Ajuntament de Falset una subvenció de 4.191,18 € per dur a terme el canvi del sistema de detecció d'incendis del Teatre de l'Artesana. Aquesta subvenció es va donar a traves de la linia de subvenció per a inversions en equipaments muncipals d'interès ciutadà i edificis singulars o patrimonials i de valor cultural. L'import de l'actuació va ser de 5.238,17 €.

Programes i activitats culturals 2019

divendres, 14 juny, 2019

Per acord de 14 de juny la Junta de Govern de la Diputació de Tarragona va atorgar una subvenció de  4.155,67 € per a programes i activitats de foment cultural dins l'any 2019

Pla d'acció municipal 2019 -inversió-

dijous, 23 maig, 2019

La Diputació de Tarragona va concedir una subvenció a l'ajuntament de Falset per la substitució de la caldera de la Llar d'infants i la caldera de l'Escola Antoni Vilanova per import de 16.521,75 € corresponent al PLA D'ACCIÓ MUNICIPAL 2019 

Pla d'acció municipal 2019 -manteniment-

dijous, 23 maig, 2019

La Diputació de Tarragona va concedir una subvenció a l'ajuntament de Falset per despesa corrent per import de 49.565,25 € corresponent al PLA D'ACCIÓ MUNICIPAL 2019 

Subvenció adquisició de llibres 2019

dijous, 11 abril, 2019

El Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya va concedir a l'Ajuntament de Falset una  subvenció per import de 8.000,00 € per l'adquisició de llibres destinats a la Biblioteca Salvador Estrem i fa

Subvenció directa escola de música -Casa de la Música-

divendres, 29 març, 2019

La Diputació de Tarragona va concedir 43.282,59 euros per la finalització de la construcció de l'Escola de música. Gràcies a aquesta col·laboració Falset ha pogut finalitzar l'equipament cultural, la Casa de la Música.

Subvenció llar d'infants l'Espígol curs 2017-2018

divendres, 30 novembre, 2018

La Diputació de Tarragona ha concedit a l'Ajuntament de Falset una subvenció de 28.962,50 € per les despeses de funcionament de la llar d'infants l'Espígol de Falset pel curs 2017-2018