Subvencions

APP TURÍSTICA

dimecres, 17 octubre, 2018

El Patronat de Turisme de la Diputació de Tarragona va concedir a l'ajuntament de Falset una subvenció de 2.405,00 € pel desenvolupament d'una APP Turística 

Subvenció garantia juvenil a Catalunya 2018

dilluns, 1 octubre, 2018

L’ajuntament de Falset ha estat beneficiari de la subvenció destinada a incentivar la contractació en pràctiques de joves beneficiaris del Programa de Garantia Juvenil per import de 11.000,00 €. Aquesta subvenció, cofinançada per el Fons Social Europeu FSE, ha permes la contractació d'una persona durant el periode 19/10/2018 a 18/04/2019. La garantia juvenil és una iniciativa Europea d'Ocupació per reduir l'atur.  ​El Fons Social Europeu inverteix en el teu futur. 

Subvenció activitats esportives 2018

divendres, 27 juliol, 2018

La Diputació de Tarragna ha concedit a l'Ajuntament de Falset, en data 27 de juliol, una subvenció per import de 1.478,89 € per a la següent activitat esportiva: Cursa de Muntanya de l'any 2018 

Subvenció consultoris mèdics. Desfibril·ladors 2018

divendres, 27 juliol, 2018

La Diputació de Tarragona va atorgar a l'Ajuntament de Falset 1.089,77 € per al finançament de despeses per a la millora de les instal·lacions i equipament dels consultoris mèdics locals

Subvenció per a la gestió d'espècies plaga i espècies invasores 2018

divendres, 20 juliol, 2018

La Diputació de Tarragona va concedir a l'Ajuntament de Falset una subvenció de 2.384,09 € per la gestió d'espècies plaga i espècies invasores 

Programes i activitats culturals 2018

divendres, 13 juliol, 2018

Per acord de 13 de juliol la Junta de Govern de la Diputació de Tarragona va atorgar una subvenció de  3.819,89 € per a programes i activitats de foment cultural dins l'any 2018 

Subvenció destinada als equipaments municipals culturals -inversió 2018-

divendres, 13 juliol, 2018

La Diputació de Tarragona va atorgar a l'Ajuntament de Falset una subvenció de 5.000,00 € per millora d'equipaments culturals (Millores climatització Teatre)

Subvenció aigua de consum humà 2018

divendres, 6 juliol, 2018

La Diputació de Tarragona ha concedit una subvenció a l'ajuntament de Falset per import de 5.055,60 € per la realització de les analítiques de l'aigua del consum humà de l'any 2018 

Subvenció per la seguretat a zones de bany -PISCINA- 2018

divendres, 22 juny, 2018

L'ajuntament de Falset ha rebut l'exercici 2018 una subvenció de la Diputació de Tarragona per import de 6.340,80 € destinada a actuacions de protecció de la salut pública per la seguretat a zones de bany.

Pla d'acció municipal 2018 -manteniment-

divendres, 25 maig, 2018

La Diputació de Tarragona va concedir una subvenció a l'ajuntament de Falset per despesa corrent per import de 100.721,31 € corresponent al PLA D'ACCIÓ MUNICIPAL