Subvencions

Subvenció aigua consum humà 2020

dimarts, 3 novembre, 2020

La Diputació de Tarragona ha concedit a l'Ajuntament de Falset una subvenicó de 4.079,70 euros per la realització de les analítiques de l'aigua de consum humà. Aquesta subvenció es va donar a traves de la linia de subvencions per actuacions de protecció de la salut pública, destinades al control i la millora de la qualitat de l'aigua de consum humà, convocatòria 2020.

PAM 2020-2023 Inversió anualitat 2020

dimarts, 27 octubre, 2020

Per acord de la Junta de Govern de 27 doctubre de 2020 la Diputació de Tarragona va concedir una subvenció a l'ajuntament de Falset per la construcció d'un "Mòdul de serveis higiènics al Castell" per import de 42.461,14 € sent un 95 % del cost de l'ibra. Aquesta subvenció ha estat concedida dins la convocatòria del Pla d'Acció Municipal 2020-2023 per l'anualitat 2020.

PAM 2020-2023 Inversió anualitat 2020

dimarts, 27 octubre, 2020

Per acord de la Junta de Govern de 27 doctubre de 2020 la Diputació de Tarragona va concedir una subvenció a l'ajuntament de Falset per la realització d'un "Camí de vianants, lateral dret carretera de Reus" per un import de 38.119,95 € sent un 95 % del cost de l'obra. Aquesta subvenció ha estat concedida dins la convocatòria del Pla d'Acció Municipal 2020-2023 per l'anualitat 2020.

Subvenció en matèria de Protecció de la salut Pública, amb motiu de la COVID19

dimarts, 27 octubre, 2020

La Diputació de Tarragona ha concedit a l'Ajuntament de Falset una subvenció de 16.890,11 € per les despeses generades en matèria de Salut Pública per fer front a la COVID19 

Subvenció PAM 2020 -Despesa corrent-

dimarts, 27 octubre, 2020

La Diputació de Tarragona va concedir una subvenció a l'ajuntament de Falset per despesa corrent per import de 51.234,43 € corresponent al PLA D'ACCIÓ MUNICIPAL 2020 

Subvenció llar d'infants l'Espígol curs 2018-2019

dimarts, 16 juny, 2020

La Diputació de Tarragona ha concedit a l'Ajuntament de Falset una subvenció de 31.237,50 € per les despeses de funcionament de la llar d'infants l'Espígol de Falset pel curs 2018-2019

Subvenció garantia juvenil a Catalunya 2019

dijous, 9 abril, 2020

L’ajuntament de Falset ha estat beneficiari de la subvenció destinada a incentivar la contractació en pràctiques de joves beneficiaris del Programa de Garantia Juvenil per import de 11.000,00 €. Aquesta subvenció, cofinançada per el Fons Social Europeu FSE, ha permes la contractació d'una persona durant el periode 31/10/2019 a 30/04/2020. La garantia juvenil és una iniciativa Europea d'Ocupació per reduir l'atur.  ​El Fons Social Europeu inverteix en el teu futur. 

Subvenció adquisició de llibres 2020

divendres, 27 març, 2020

El Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya va concedir a l'Ajuntament de Falset una  subvenció per import de 8.000,00 € per l'adquisició de llibres destinats a la Biblioteca Salvador Estrem i fa

Subvenció viu un nadal cultural a Falset 2019

dimarts, 17 desembre, 2019

La Diputació de Tarragona ha concedit a l'Ajuntament de Falset una subvenció per l'oferta cultural durant el periode nadalenc dins les subvencions culturals per activitats d'interès ciutadà de caràcter singular, extradordinari per import de 5.944,78 €

Subvencions per activitats culturals relacionades amb la cultura popular i tradicional i amb l'associacionisme

dijous, 31 octubre, 2019

El Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya va concedir a l'Ajuntament de Falset una  subvenció per import de 400,00 € per la restauració de l’Antoni i la Càndia, gegants de Falset, canvi de vestuari.