Subvencions

Subvenció digitalització, Tipus C, capítol 6

dimarts, 13 desembre, 2022

La Diputació de Tarragona ha concedit a l’Ajuntament de Falset una subvenció de 295,17 € per l’adquisició de material per la millora de la ciberseguretat amb l’objectiu de millorar el conjunt de mesures de l’Esquema Nacional de Seguretat per la prestació de serveis electrònics de manera segura. El cost total de l’actuació ha estat de 516,67 €. Aquesta subvenció ha estat concedida en el marc de la línia tipus C “Per l’increment de la ciberseguretat dels ens locals” de la convocatòria de subvencions per a la digitalització, transformació i millora de la seguretat dels municipis, anualitat 2022.

Subvenció digitalització

dimarts, 13 desembre, 2022

La Diputació de Tarragona ha concedit a l'Ajuntament de Falset una subvenció de 1.331,84 € per l'adquisició d'un ordinador per destinar-lo a reunions telemàtiques, realització pel teleservei dels plens municipals, reunions telemàtiques, entre altres amb l'objectiu de millorar la connectivitat en sessions telemàtiques. El cost total de l'actuació ha estat de 2.329,25 €. Aquesta subvenció ha estat concedida en el marc de  la linia tipus B "Per adequació de l'espai i dotació d'equipaments digitials" de la convocatòria de subvencions per a la digitalització, transformació i millora de la seguretat dels muncipis, anualitat 2022. 

Subvenció inversió equipaments municipals

dimarts, 29 novembre, 2022

La Diputació de Tarraagona ha concedit una subvenció per import de 35.000,00 € per l'accés de la piscina municpal i la substitució de la gespa, dins la linia de subvenció destinades a inversions en equipaments muncipals culturals o d'interès ciutadà, en béns inventariables per a aquests equipaments i en elements patrimonials (any 2022). 

Subvenció espai cotreball Falset

dimarts, 29 novembre, 2022

La Diputació de Tarragona ha concedit una subvenció per l'espai cotreball de Falset per import de 2.704,55 € dins la linia de subvencions per a la realització d'accions de foment i dinamització d'espais d'allotjament empresarial i creació i/o manteniment d'espais de prototipatge i fabricació digital de l'any 2022.

 

Subvenció activitats joventut any 2022

dijous, 24 novembre, 2022

S'ha concedit a l'Ajuntament de Falset una subvenció nominativa establerta a la fitxa 43 del contracte programa 2022-2025 en matèria de polítiques locals de joventut per l'any 2022 per import de 3.150,00 €, aquest programa s'estableix per la coordinació, la cooperació i la col·laboració entre el Departament de Drets Socials i el Consell Comarcal del Priorat pel desplegament de polítiques locals de joventut. 

Subvenció foment de l'ocupació, anualitat 2022

dimarts, 22 novembre, 2022

La Diputació de Tarragona ha concedit a l'Ajuntament de Falset una subvenció de 11.942,22 € per la contractació d'una administrativa per donar suport a la tramitació del procés d'estabilitzció d'ocupació temporal. Aquesta subvenció ha estat concedida en el marc de les subvencions per al foment de l'ocupació local del Camp de Tarragona, les Terres de l'Ebre i el Baix Penedès, any 2022. 

Subvenció Fira de Sant Andreu - Mostra d'oli

dilluns, 24 octubre, 2022

La Diputació de Tarragona ha concedit una subvenció de 2.258,91 € en el marc de les subvencions per a productes agroalimentaris i artesans de qualitat per a ens públics, any 2022. La subvenció ha contribuit al finançament de les despeses per realitzar la Fira de Sant Andreu - Mostra d'olis de l'any 2022. 

3a Fria de la Tomaca i de varietats hortícoles tradicionals

dijous, 20 octubre, 2022

La Diptuació de Tarragona ha concedit una subvenció de 860,54 € en el marc de les subvencions per a productes agroalimentaris i artesans de qualitat per a ens públic, any 2022. La subvenció ha contribuït al finançament de les despeses per realitzar la 3a edició de la Fira de la Tomaca i de varietats hortícoles tradicionals de l'any 2022.  

Programes concrets i activitats de promoció turística

dilluns, 17 octubre, 2022

La Diputació de Tarragona ha concedit una subvenció per import de 1.482,25 € per la creació d'una pàgina web de contingut turístic 

Subvencions per la transició energètica i acció climàtica, any 2022

dimarts, 4 octubre, 2022

La Diputació de Tarragona ha concedit a l'Ajuntament de Falset una subvenció de 32.532,74 € per l'adquisició d'un vehicle elèctric utilitari i compacte per la brigada municipal amb l'objectiu de mitigar el canvi climàtic, així com també impulsar els Plans d'acció per l'energia sostenible (PAES) i els plans d'acció per l'energia sostenible i el clima (PAESC). Aquesta subvenció ha estat concedida en el marc de la línia 2 de la convocatòria de subvencions per a la transició energètica i acció climàtica, en règim de concurrència competittiva, per l'exercici 2022.  El cost d'aquesta actuació ha estat de 43.436,58 €.