Subvencions

2n Congrès de la Jota als territoris de parla Catalana

dimarts, 22 juny, 2021

La Generalitat de Catalunya ha concedit a l'Ajuntament de Falset una subvenció de 447,00 € pel segon congrés sobre la Jota als territoris de parla catalana. 

Subvenció adquisició de llibres any 2021

dijous, 20 maig, 2021

El Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya va concedir a l'Ajuntament de Falset una  subvenció per import de 8.000,00 € per l'adquisició de llibres destinats a la Biblioteca Salvador Estrem i Fa

Subvenció llar d'infants l'Espígol curs 2019-2020

dimarts, 23 març, 2021

La Diputació de Tarragona ha concedit una subvenció de 28.437,50 euros per les despeses de funcionament de la llar d’infants l’Espígol de Falset pel curs 2019-2020. Aquesta subvenció ha estat concedida dins la convocatòria de subvencions del Programa extraordinari d’ajuts per al funcionament de les llars d’infants públiques de titularitat municipal i de primer cicle d’educació infantil en escoles rurals per al curs 2019-2020.

Subvenció PAM 2021 - Despesa corrent -

dimarts, 23 març, 2021

La Diputació de Tarragona va concedir una subvenció a l'ajuntament de Falset per despesa corrent per import de 51.234,43 € corresponent al PLA D'ACCIÓ MUNICIPAL 2021

Subvenció e-cataleg 2021

divendres, 1 gener, 2021

La Diputació de Tarragona subvenciona la contractació d’activitats inscrites en el Catàleg per a Programacions Culturals dels Ajuntaments (e-catàleg). Concretament durant el 2021 s’han subvencionat les següents actuacions:

 

Actuació a Falset el 13 d’agost, de l’espectacle FESTA DISCO 4

Actuació a Falset el 14 d’agost, de l’espectacle FESTA DISCO 3

Actuació a Falset el 14 d’agost, de l’espectacle CAT ROCK EN FAMÍLIA

Actuació a Falset el 15 d’agost, de l’espectacle FESTA DISCO 3

Projecte d'intervenció arqueològica al Portal del Bou i a un Tram de la Muralla

dimarts, 22 desembre, 2020

L'oficina de suport a la iniciativa cultural del Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya va concedir a l'Ajuntament de Falset una subvenció exclosa de concurrència pública per al Projecte d'Intervenció arqueològica al Poprtal del Bou i a un Tram de Muralla per un import de 11.378,84 € 

Subvencions de caràcter excepcional

dimarts, 22 desembre, 2020

La Diputació de Tarragona ha concedit a l'Ajuntament de Falset una subvenció de 6.037,11 euros per les obres de reparació al cementiri muncipal realitzades a conseqüencia del temporal Glòria. Aquesta subvenció es va donar a traves de la linia de subvencions per a restablir els béns i serveis municipals afectats pèr fenòmens meteorològics i altres situacions excepcionals 2020. L'import de l'actuació va ser de 6.354,86 € i va finalitzar al febrer de 2020.

Subvenció per impulsar l'economia baixa en carboni. Any 2020.

dimecres, 9 desembre, 2020

La Diputació de Tarragona ha concedit a l'Ajuntament de Falset una subvenció de 14.485,50€ per al desenvolupament dels Plans d'acció per l'energia sostenible i el clima (PAESC) i foment de l'ús de la biomassa en equipaments públics amb finalitats energètiques.

Subvenció per a la gestió d'espècies plaga i espècies invasores 2020

dimarts, 24 novembre, 2020

La Diputació de Tarragona ha concedit a l'Ajuntament de Falset una subvenció de 1.211,94 euros per la reducció d'espècies plaga. Aquesta subvenció es va donar a traves de la linia de subvencions per la realització d'actuacions per a la gestió d'espècies plafa i espècies invasores en espais urbans, convocatòria 2020.

Subvencions per a projectes i activitats d'interès ciutadà de caràcter singular

dimarts, 24 novembre, 2020

La Diputació de Tarragona ha concedit a l'Ajuntament de Falset una subvenció per la realització d'activitats de caràcter cultural durant el periode nadalenc dins les subvencios culturals per activitats d'interès ciutadà de caràcter singular per import de 4.318,00 €