Subvencions

Interessos de préstecs

dimecres, 7 desembre, 2016

La Diputació de Tarragona va concedir a l'Ajuntament de Falset una subvenció de 100,28 € pel finançament dels interessos d'un prèstec concertat amb el BBVA 

Subenció activitats esportives extraordinàries

divendres, 2 desembre, 2016

La Diputació de Tarragona ha concedit a l'ajuntament de Falset una subvenció de 1.478,70 € per la realització de la Cursa de Muntanya Vila de Falset per l'any 2016

 

Subvenció Pla únic d'obres i serveis de Catalunya

dijous, 24 novembre, 2016

El Departament de Governació, Administracions Públiques i Habitatge va resoldre el 24 de novembre concedir una subvenció per import de 28.266,61 € per despeses destinades a reparacions, manteniment i conservació de l'any 2016 a l'ajuntament de Falset

Programa de Garantia Juvenil

dimarts, 15 novembre, 2016

L’ajuntament de Falset ha estat beneficiari de la subvenció destinada a incentivar la contractació en pràctiques de joves beneficiaris del Programa de Garantia Juvenil per import de 11.000,00 €. Aquesta subvenció, cofinançada per el Fons Social Europeu FSE, ha permes la contractació d'una persona durant el periode 15/11/2016 a 14/5/2017

 

Subvenció difusió productes agroalimentaris i artesans

divendres, 21 octubre, 2016

La Diputació de Tarragona va concedir a l'Ajuntament de Falset una subvenció de 15.734,83 € per la Fira del vi 2016 i 1.411,72 € per la Fira de Sant Andreu 2016
 

Subvenció destinada als equipaments municipals culturals - inversions 2016-

dimarts, 11 octubre, 2016

La Diputació de Tarragona va atorgar al nostre municipi 5.194,59 euros per dur a terme millores al teatre municpal de l'Artesana

Ministeri de l'Interior

dimarts, 11 octubre, 2016

El Ministeri de l'Interior va concedir una subvenció per import de 57.180,30 €  a l'Ajuntament de Falset per la remodelació dels vestuaris de l'ECD situada al pavelló municipal. 

Subvenció destinada als equipaments municipals culturals -gestió i manteniment 2016-

dimarts, 11 octubre, 2016

La Diputació de Tarragona va atorgar a l'Ajuntament de Falset una subvenció de 2.188,91 € pel manteniment i gestió del Teatre municipal de l'Artesana.

Subvenció millora de la gestió i qualitat de l'aigua de consum humà -2016-

dimarts, 11 octubre, 2016

La Diptuació de Tarragona va atorgar a l'Ajuntament de Falset una subvenció de 1.684,61 euros per la realització d'analítiques d'aigua potable per la implantació del RD 140/2003 per l'any 2016.

Programes i activitats culturals 2016

divendres, 22 juliol, 2016

Per acord de 22 de juliol la Junta de Govern de la Diputació de Tarragona va atorgar una subvenció de 3.474,89 € per a programes i activitats de foment cultural dins l'any 2016.