Què és la tinença responsable?

La tinença responsable d'animals de companyia consisteix a tenir-los degudament identificats, censats i atendre les seves necessitats i mantenir-los d'acord amb les normes de la bona convivència, evitant comportaments incívics que puguin resultar molestos per a la resta de la ciutadania.

Consulta els principals punts de la llei de Benestar animal.

Quins són els deures dels propietaris?

Els drets dels animals es complementen necessàriament amb els deures de les persones propietàries, tant en relació amb els mateixos animals, com amb el conjunt de la ciutadania i de l'entorn urbà.

En aquest sentit, alguns deures del propietari són:

  • Tenir identificat amb microxip i censat l'animal.
  • Recollir sempre els excrements.
  • Tirar aigua als orins.
  • Passejar-lo lligat.
  • En el cas de gossos potencialment perillosos, obtenir la llicència de tinença i portar-lo amb el “morrió” pel carrer.
    Més informació sobre el cens d'animals i la tinença de gossos potencialment perillosos (Informa't aquí).

L'incompliment d'algun d'aquests deures pot ser motiu de sanció, entre els 500 € i els 200.000 €.