dijous, 17 setembre, 2015
El projecte se centrarà en el foment de la convivència, la implicació en el teixit associatiu, la intel·ligència emocional, els hàbits saludables i la formació

Jaume Domènech, alcalde de Falset, i Tatiana Caro, Directora d’Institucions de Caixabank a Tarragona, han signat aquest dijous un conveni de col·laboració per impulsar durant aquest 2015 el projecte “Un espai per als joves”, projecte emmarcat en el programa “Salut als Barris” i adreçat a persones entre 7 i 17 anys del municipi.

dijous, 13 agost, 2015
L’Ajuntament decideix reprendre el projecte i sol·licita al Department de Cultura una subvenció per poder-hi fer front

L’arranjament i condicionament del baluard i els exteriors del Castell és un dels projectes que l’Ajuntament de Falset ha decidit reprendre. Les obres corresponen a la darrera fase de les actuacions previstes al Castell, un projecte finançat en bona part per pel Ministeri de Foment en virtut de l’1% Cultural que estableix la Llei del Patrimoni Històric. 

dimarts, 11 agost, 2015
S’han pintat i envernissat els bancs del poble, la pèrgola del Malanyet, les jardineres de la Quartera i el pont de fusta de la Font Vella

El manteniment i l’embelliment de l’espai públic és una de les prioritats marcades per l’Ajuntament, i en la qual ens s’hi ha posat des del primer dia.

dilluns, 10 agost, 2015

L’exercici 2015 es tancarà previsiblement amb dèficit perquè l’execució del pressupost ha sofert una desviació a l’alça en el dèficit de la Fira del Vi (18.000€) i en el cost del pàrquing de l’Euterpe (10.080€), no inclou subvencions a certes entitats culturals que tradicionalment han rebut el suport de l’Ajuntament (20.000€) i preveu una execució de les festes difícilment realitzable a la vista del seu resultat en les edicions anteriors (27.000€). 

dilluns, 10 agost, 2015
Actualment compta amb una plantilla de 39 treballadors

L'’Ajuntament està immers en la confecció del catàleg de llocs de treball. Aquest definirà, entre altres qüestions, la denominació de cada lloc i el seu enquadrament orgànic, les seves característiques essencials i funcions específiques atribuïdes, els requisits per ocupar la plaça, el complement de destinació assignat i el complement específic. 

dissabte, 8 agost, 2015
El consistori també avalua la possibilitat d’arranjar el camí per millorar-ne l’accés

L’Agència de Residus de Catalunya i l’Ajuntament de Falset tenen la voluntat de reobrir l’abocador de runes. La gestió de l’abocador serà responsabilitat de l’Ajuntament, que és també propietari de l’espai. 

dijous, 6 agost, 2015

La Diputació de Tarragona en el marc del programa especial d'inversions sostenibles de l'any 2014 ha atorgat a l'ajuntament de Falset una subvenció per import de 12.361,34 € per dur a terme la Millora de la xarxa de clavegueram d'un tram de l'avinguda del Priorat.

divendres, 19 juny, 2015

La Diputació de Tarragona va atorgar una subvenció de 1.998,23 euros a l'Ajuntament de Falset per la reducció d'animals peridomèstics.

divendres, 6 març, 2015

Per acord de la Junta de Govern de la Diputació de Tarragona del passat dia 27 de febrer de 2015, i previ dictamen de la Comissió Informativa del Servei d’Assistència Municipal, es va aprovar la primera concessió de subvencions del Pla Especial d’Inversions Mu