dijous, 29 octubre, 2015
L'Ajuntament de Falset celebra aquest divendres 30 d'octubre un Ple Municipal Extraordinari amb tres punts a l'Ordre del dia

L’Ajuntament de Falset celebrarà aquest divendres 30 d’octubre, a les 20h, un ple municipal extraordinari. L’aprovació de les Ordenances Fiscals per a l’exercici 2016, la modificació de crèdits dins el pressupost vigent i la modificació del conveni de delegació de competències de gestió i recaptació tributària amb BASE són els punts que configuren l’ordre del dia.