Subvencions

Subvenció destinada als equipaments municipals culturals -gestió i manteniment 2016-

dimarts, 11 octubre, 2016

La Diputació de Tarragona va atorgar a l'Ajuntament de Falset una subvenció de 2.188,91 € pel manteniment i gestió del Teatre municipal de l'Artesana.

Subvenció millora de la gestió i qualitat de l'aigua de consum humà -2016-

dimarts, 11 octubre, 2016

La Diptuació de Tarragona va atorgar a l'Ajuntament de Falset una subvenció de 1.684,61 euros per la realització d'analítiques d'aigua potable per la implantació del RD 140/2003 per l'any 2016.

Programes i activitats culturals 2016

divendres, 22 juliol, 2016

Per acord de 22 de juliol la Junta de Govern de la Diputació de Tarragona va atorgar una subvenció de 3.474,89 € per a programes i activitats de foment cultural dins l'any 2016.

Subvenció en zones de bany. Piscina municipal

divendres, 15 juliol, 2016

Per acord de 15 de juliol la Junta de Govern de la Diputació de Tarragona va atorgar una subvenció de 7.784,00 € per la contractació de socorristes i així garantir la seguretat de  la piscina municipal.

Subvenció per a la gestió d'espècies plaga i espècies invasores

divendres, 15 juliol, 2016

La Diputació de Tarragona va concedir a l'Ajuntament de Falset una subvenció de 1.295,71 € per la gestió d'espècies plaga i espècies invasore`s

 

 

Oficina Suport a la Iniciativa Cultural

divendres, 8 juliol, 2016

El Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya va concedir a l'Ajuntament de Falset una subvenció per import de 2.999,02 € per l'adquisició de llibres destinats a la Biblioteca Salvador Estrem i Fa.
 

Subvenció consultoris mèdics. Desfibril·ladors

divendres, 1 juliol, 2016

La Diputació de Tarragona va atorgar a l'Ajuntament de Falset 1.326,42 € per al finançament de despeses per a la millora de les instal·lacions i equipament dels consultoris mèdics locals

PAM 2013-2016 anualitat 2016

divendres, 27 maig, 2016

La Diputació de Tarragona ha concedit dins el programa PAM una subvenció a l'ajuntament de Falset per import de 77.923,34 € per despeses de manteniment de l'exercici 2016

Pla Especial d'Inversions Municipals 2015

dimecres, 30 desembre, 2015

La Diputació de Tarragona va concedir a l'Ajuntament de Falset dins el pla especial d'inversions municipals de l'any 2015 les següents subvencions: 

  • Arranjament de les patologies del pavelló poliesportiu Falset, 11.111,02 €. 
  • Construcció d'un tram de la xarxa de clavegueram al camí Torroja i connexió al carrer Torroja, 35.591,98 €. 

Subvenció per a inversions en equipaments municipals

dimecres, 30 desembre, 2015

La Diputació de Tarragona va atorgar al nostre municipi 5.923,55 € per a inversions en equipaments municipals. S'ha millorat la climatització de l'absis del Castell i s'han instal·lat dos equips de megafonia, un a la biblioteca i l'altre a l'absis del Castell.