Subvencions

Parc de Salut

divendres, 6 febrer, 2015

La Diputació de Tarragona va atorgar per acord de la Junta de Govern de 6 de febrer de 2015 una subvenció en espècie per a la instal·lació i dinamització d'un parc de salut.

Pla Especial d'Inversions Sostenibles 2014

dimecres, 15 octubre, 2014

Per acord de Junta de Govern de 26 de setembre de 2014 la Diputació de Tarragona va atorgar una subvenció a l'Ajuntament de Falset per import de 46.703,44 € en el marc del Pla Especial d'Inversions Sostenibles. L'import de la subvenció ha anat destinada al finançament de les següents actuacions: 

  •    Millora dels serveis municipals: 14.627,27 euros.
  •    Arranjament del camí del Mas Obac:  19.714,83 euros.
  •    Renovació de la xarxa de clavegueram: 12.361,34 euros.