divendres, 6 març, 2015

Per acord de la Junta de Govern de la Diputació de Tarragona del passat dia 27 de febrer de 2015, i previ dictamen de la Comissió Informativa del Servei d’Assistència Municipal, es va aprovar la primera concessió de subvencions del Pla Especial d’Inversions Municipals 2015 (PEIM). Al nostre municipi, se’ns ha concedit una subvenció, per import de 11.111,02 €, corresponent al cent per cent del pressupost de l’actuació titulada “Arranjament patologies pavelló municipal".