dimarts, 27 febrer, 2024
Falset és el primer municipi de la província de Tarragona en signar aquest conveni, que contempla la gestió del cens municipal d’animals de companyia, la implantació del programa de gestió integral felina veterinaria (GIF-VET) i l’assessorament tècnic sobre benestar animal

L’Ajuntament signa un conveni de col·laboració amb el Col·legi oficial de veterinaris de Tarragona i el Consell de Col·legis de veterinaris de Catalunya per la gestió del cens municipal d’animals de companyia, la implantació del programa de gestió integral felina veterinaria (GIF-VET) i l’assessorament tècnic sobre benestar animal.

Amb aquest acord, l’Ajuntament vol incrementar progressivament el percentatge d’animals identificats i censats al municipi, i mantenir les dades del cens obligatori municipal d’animals el més completes i actualitzades possible.

Així mateix, amb el programa GIF-VET es pretén gestionar sanitàriament les colònies de gats ferals que són competència municipal. En aquest sentit, s’ha iniciat la formació de les persones col·laboradores alimentadores que estaran acreditades i es treballa per la millora de la higiene de les colònies i la seva senyalització, entre altres mesures que vetllen pel benestar dels felins als qui s’aplica el mètode CER (captura, esterització, registre i retorn).

Paral·lelament, el Col·legi participarà en la Taula de Benestar animal que s’està impulsant per assessorar en temes tècnics relacionats amb la gestió i el benestar animal. I també es col·laborarà en l’impuls d’una campanya per fomentar la tinença responsable d’animals de companyia.

La regidora de Medi ambient i Benestar animal, Monstant Ossó, va formalitzar la signatura del conveni amb la presidenta del CCVC, Verónica Araujabeña, la setmana passada, convertint Falset en el primer municipi de la província de Tarragona en signar aquest conveni de col·laboració en matèria de benestar animal, una de les línies de treball de l’actual equip de Govern amb l’entrada en vigor de la llei de protecció animal.