dissabte, 8 agost, 2015
El consistori també avalua la possibilitat d’arranjar el camí per millorar-ne l’accés

L’Agència de Residus de Catalunya i l’Ajuntament de Falset tenen la voluntat de reobrir l’abocador de runes. La gestió de l’abocador serà responsabilitat de l’Ajuntament, que és també propietari de l’espai. 

El consistori ha encarregat un estudi de la vida útil de l’abocador, i està avaluant la possibilitat d’arranjar el camí per millorar-ne l’accés.