dimecres, 27 desembre, 2023
El capítol d’inversions únicament té en compte aquelles per a les quals ja hi ha finançament, però l’alcalde ha explicat que “a mesura que es disposi de recursos addicionals podran executar-se altres projectes que hi ha sobre la taula”

L'Ajuntament de Falset ha aprovat aquest dimecres, amb 10 vots a favor i 1 abstenció, el pressupost per a l'exercici 2024, un pressupost que s'ha fixat en uns 3.836.000 euros. El pressupost preveu uns ingressos ordinaris d'uns 3.278.000 euros, en els quals es compta l'increment de 60.000 euros a conseqüència de l'actualització de les taxes de l'aigua i de la recollida d'escombraries, a fi d'ajustar-les al cost efectiu de la prestació d'aquests serveis.

El consistori ha explicat que amb aquests ingressos es cobreixen les despeses ordinàries, xifrades en uns 3.133.000 euros. Entre aquestes, s'hi compten les despeses de personal, considerant els increments de la nova normativa i l'aprovació de la nova relació de llocs de treball; les compres de béns i serveis, ajustades a la baixa amb relació a l'execució de 2023; les despeses financeres, considerant l'increment dels tipus d'interès, i les transferències corrents.

Pel que fa a les inversions, el pressupost ha tingut presents únicament aquelles per a les quals ja es disposa de finançament, via subvencions de capital. En total, 558.000 euros. Amb tot, l'alcalde Carlos Brull ha subratllat que "en la mesura que l'Ajuntament disposi de recursos addicionals, principalment en forma de subvencions, podran executar-se altres projectes que ara hi ha sobre la taula". Entre altres, l'alcalde remarcava, "les millores en la xarxa d'aigua i la seva gestió; la restauració del baluard, la cripta i l'entorn del Castell; projectes d'adequació de l'espai urbà, així com iniciatives de promoció econòmica, desenvolupament social i eficiència energètica".

Tancament de 2023

Amb relació al tancament de 2023, la regidora d'Hisenda, Àngels Rocamora, ha explicat que "tot i que es preveu una liquidació negativa, aquest resultat ha de ser objecte d'ajustaments previstos en la normativa vigent, amb relació a despeses incloses en el pressupost que han estat finançades amb romanent de tresoreria". A més, ha exposat que aquest tancament no comptabilitza encara els 600.000 euros dels fons europeus Next Generation per finançar el centre turístic de la Falbar ni els 174.000 euros dels Fons de Transició Nuclear per a accions de promoció econòmica, ocupació o transició energètica. En tots dos casos, ajuts ja aprovats.

D'altra banda, Rocamora també ha remarcat que "la ràtio d'endeutament financer se situarà proper al 50%, per sota de la xifra de l'exercici 2022". En aquest sentit, l'alcalde Carlos Brull incidia en el fet que "Falset té una bona salut financera, amb una ràtio d'endeutament molt per sota del 75% que ens permet afrontar, si és necessari, inversions futures amb operacions d'endeutament a llarg termini".