dijous, 30 desembre, 2021
El pressupost contempla, entre altres, intervencions en favor de l’eficiència energètica, projectes de recuperació del patrimoni i actuacions diverses en el medi natural

L’Ajuntament de Falset ha aprovat per unanimitat aquest dijous en sessió plenària el pressupost de l’exercici 2022, un pressupost que queda fixat en 2.973.000 €. Alhora, el consistori ha presentat la previsió de tancament de 2021, que estima un resultat positiu al voltant dels 191.000 € (amb uns ingressos de 3.365.000 € i unes despeses de 3.174.000 €).

Inversions del 2022

Respecte a les inversions de 2022, el pressupost inicial en recull, principalment, les següents: intervencions en favor de l’eficiència energètica, actuacions diverses en el medi natural, arranjament de l’arxiu, mur i clavegueram del Barranc de la Vila, zona enjardinada del Barranc de la Vila, millora de l’enllumenat, construcció de columbaris en el cementiri, adquisició de mobiliari per al camp de futbol i projecte de restauració del baluard del Castell.

Pendents de subvencions

Posteriorment, en aprovar-se la liquidació del 2021, a final de febrer de 2022, ja podran incorporar-se al pressupost les inversions iniciades el 2021, com és el cas de la reforma de la piscina i de la pista multiesportiva, finançades amb recursos ja previstos i compromesos.

A tots aquests projectes, caldrà afegir-hi inversions que es preveu finançar, bàsicament, mitjançant subvencions i també amb un endeutament financer, sempre condicionat a la capacitat de generar estalvi net per part de l’Ajuntament.

Entre aquestes inversions hi ha la instal·lació de plaques fotovoltaiques a diferents espais (teatre, nau industrial, escola bressol, biblioteca i arxiu), l’arranjament del pavelló poliesportiu i l’adquisició d’un vehicle per als vigilants municipals.

Els ingressos de 2022

Pel que fa als ingressos, la seva distribució serà força similiar a l’exercici 2021, tret de les transferències corrents i de capital, que han de gestionar-se anualment, per a finançar nous projectes
En la mesura que puguin gestionar-se i obtenir-se subvencions addicionals, l’Ajuntament podrà escometre nous projectes d’inversió, ara no contemplats en el pressupost inicial. D’executar-se segons les previsions inicials, la liquidació del pressupost per al 2022 donaria lloc a que a final d’any l’estalvi net prengués valor positiu, estimat en uns 50.000 euros.

De la mateixa manera, la ràtio d’endeutament se situaria al voltant del 52,55%, força per sota del 75% que obliga els municipis a demanar autorització expressa a la Generalitat per fer qualsevol operació d’endeutament.

Renúnica de la regidora Maria Jesús Sánchez

En el ple d’aquest dijous també s’ha pres coneixement de la renúncia al càrrec de Regidora de l'Ajuntament presentada per Maria Jesús Sánchez Soldevila, de Falset Pot Més. Com ha anunciat el mateix grup, serà substituïda en el càrrec per Marisol Aznar.