dilluns, 22 abril, 2024
El regidor de Seguretat i Mobilitat, Antoni Muntané, subratlla que “la situació de partida és bona, però som conscients que podem executar millores, com les que es defineixen en quatre punts del municipi”

Falset ja té sobre la taula el nou Pla Local de Seguretat Viària per al període 2024-2027. Amb el suport del Servei Català de Trànsit, els objectius d'aquest pla són reduir l'accidentalitat del municipi, proporcionar criteris de seguretat viària homogenis al llarg de tot el recorregut de les persones conductores i vianants, i protegir aquelles més vulnerables. A més, el pla té en compte també la planificació i coordinació de campanyes informatives i educatives sobre la importància de la seguretat viària.

El regidor de Seguretat i Mobilitat, Antoni Muntané, afirma que "Falset compleix satisfactòriament amb la majoria de les condicions en matèria de seguretat viària" i apunta que "el nombre d'accidents registrats durant la darrera dècada no supera els 4 sinistres anuals, en la majoria dels casos accidents lleus". Amb tot, també incideix en el fet que "tot i que la situació de partida és bona, també som conscients que, tal com detalla el pla, podem executar propostes que millorin la situació actual".

En aquest sentit, i al marge d'accions d'àmbit més global, el pla proposa actuar en quatre punts del municipi: la intersecció de l'avinguda Priorat amb el carrer de l'Escorxador i el camí del Cementiri; un tram del carrer de l'Era i el carrer Santa Joaquima de Vedruna; la zona del CAP i el parc de bombers, i l'avinguda de Reus a l'alçada de l'Escola Pública Antoni Vilanova.

En el cas de la intersecció de l'avinguda Priorat amb el carrer de l'Escorxador i el camí del Cementiri, se suggereix ampliar les voreres i protegir-les amb pilones semirígides, establir nous passos de vianants i reforçar la senyalització vertical i horitzontal d'aquests així com dels estops, cediu el pas i senyals de direcció prohibida.

En el cas dels carrers de l'Era i Santa Joaquima de Vedruna, s'incideix en la necessitat d'establir un nou pas de vianants en la intersecció d'aquest darrer carrer i l'avinguda Priorat, així com senyalitzar verticalment els sentits i prioritats de circulació dels vehicles que passin pel pas estret del carrer Santa Joaquima Vedruna i el carrer de l'Era.

En el cas de l'actuació en la zona del CAP i el parc de bombers, el pla aconsella establir nous passos de vianants al carrer Mestral i al carrer dels Avellaners, així com donar-los visibilitat amb ampliacions tàctiques protegides amb pilones semirígides. També proposa facilitar l'entrada dels cotxes i vehicles de bombers a les instal·lacions del parc i establir tres places noves d'estacionament reservat per a persones amb mobilitat reduïda a l'entrada del CAP de Falset. A més, incideix en habilitar una part de cordó d'estacionament en línia i una part d'estacionament en semibateria inversa al carrer Mestral. Finalment, també recomana reforçar la senyalització vertical de tot l'entorn.

En el cas de l'àrea propera a l'escola, el pla subratlla la necessitat d'establir un nou pas de vianants a l'avinguda de Reus que permeti travessar longitudinalment aquesta via. També proposa regularitzar mitjançant senyalització horitzontal el lateral/aparcament d'aquesta avinguda, establint un cordó d'aparcament en línia, i l’habilitació d’una zona de "petó i adeu" per als pares i mares que han de portar i/o recollir als infants en vehicle privat. A més, es recomana reforçar la senyalització horitzontal respecte als límits de velocitat, els estops, els nous cordons d'estacionament i la prohibició d'aparcament a l'avinguda de Reus.

El regidor de Seguretat i Mobilitat, Antoni Muntané, afirma que aquestes actuacions “es duran a terme de manera periòdica durant el mandat”.