dimarts, 19 març, 2024
El document, que compta uns 150 habitatges buits, serà el punt de partida d’un programa d'actuació que ha de preveure, segons l’alcalde, “mesures per incentivar l’accés a l’habitatge”

L'Ajuntament de Falset s'ha dotat recentment d'un informe que identifica els habitatges buits del municipi, és a dir, aquells habitatges que romanen desocupats de manera permanent. L’informe s’ha redactat en el marc del projecte “Treball a les comarques”, impulsat pel Servei Públic d’Ocupació de Catalunya (SOC).

El document proporciona una fotografia del parc d'habitatges de Falset i el seu ús, una visió exhaustiva que permetrà al consistori avaluar accions en matèria d'habitatge, però també en altres àmbits com el consum d'aigua al municipi, donat que l'informe ha tingut en compte aquesta dada estadística a l'hora d'elaborar el cens. Al marge de dades estadístiques, també s'ha fet un treball de camp durant el qual s'han visitat físicament tots els immobles on s'havien detectat indicis de desocupació.

Segons l'informe, a Falset es compten avui dia més de 1400 habitatges, dels quals uns 150 estan buits. D'aquests habitatges buits, i d'acord amb la inspecció visual, un 51% presenten un estat de conservació bo o molt bo; un 32% presenten un estat de conservació regular, i un 17% presenten un estat de conservació dolent o molt dolent.

Carlos Brull, alcalde de Falset, destaca que "cal posar el focus en reduir el nombre d'habitatges buits i garantir l'accés a l'habitatge, i aquest és un tema en el qual hem de treballar de manera coordinada amb altres administracions”. En aquest sentit, ha posat com a exemple la nova llei del lloguer, que fixa el topall de preus del lloguer a 140 municipis de Catalunya que tenen un mercat d’habitatge considerat tens, com és el cas de Falset.

Per la seva part, Maria Peñas, regidora d'Urbanisme, posa èmfasi en el fet que "l'accés a l'habitatge és imprescindible per assegurar la viabilitat de municipis com el nostre i l'equilibri territorial" i, en aquest sentit, ha apuntat que "elaborarem un programa d'actuació en matèria d'habitatge que aprofundeixi en accions que ja s'enumeren en l'informe actual, com incentius al lloguer, ajuts a rehabilitació d'habitatges i mecanismes que penalitzin la desocupació o el mal estat dels edificis, un fet que pot agreujar el problema".

Revisió d'incidències en els consums d'aigua

Una de les dades utilitzades per a l'elaboració del cens d'habitatges buits ha estat el consum d'aigua. En aquest sentit, el consistori està puntejant tots els habitatges en els quals s'han registrat dades anòmales, sigui per consums elevats o nuls o per altres causes. Amb l'objectiu de detectar malbarataments, usos indeguts i fuites, l'Ajuntament s'està posant en contacte amb els propietaris d'aquests habitatges, a fi de determinar què succeeix en cada cas i resoldre en conseqüència.

Enquesta sobre habitatge

Paral·lelament, l’Ajuntament ha confeccionat una enquesta adreçada a les persones que viuen a Falset o els agradaria viure-hi, amb l’objectiu d’aprofundir en la diagnosi sobre la situació de l’habitatge al municipi. L’enquesta és accesible en el següent enllaç (https://forms.gle/bPoV3WcA41vKqEtL9).

Aquesta iniciativa s’emmarca en el Pla Local d’Habitatge que treballa la regidoria d’Urbanisme i Habitatge de l’Ajuntament de Falset.