dilluns, 13 juliol, 2020
En el programa d’inversions hi figuren la reforma de la piscina, l’adequació d’un camí saludable, l’habilitació de serveis higiènics a l’Absis del Castell, la instal·lació d’una nova pista multiesportiva i l’arranjament de la pista del poliesportiu

L’Ajuntament de Falset ha donat a conèixer les actuacions sol·licitades en el marc del Pla d’Acció Municipal (PAM) de la Diputació de Tarragona per al període 2020-2023, així com la seva planificació. En aquest sentit, l’import sol·licitat en el PAM és de 526.160,63 €, dels quals un 60% correspon al programa d’inversions i un 40% correspon al programa de despeses corrents, aproximadament.

Pel que fa al programa d’inversions, les més immediates que es plantegen en el PAM són l’habilitació d’un mòdul de serveis higiènics a l’Absis del Castell de Falset i l’adequació d’un camí saludable per a vianants al voral de la carretera de Reus, el qual connectaria amb el camí saludable habilitat a la carretera nova. Totes dues actuacions s’executarien el 2020.

En el cas dels serveis higiènics, el projecte pretén millorar la funcionalitat per a l’organització d’actes a l’Absis del Castell, una funcionalitat que es veu limitada pel fet que els únics serveis higiènics de tot el recinte es troben actualment a l’interior de la zona de museu. L’actuació projectada, que garantirà l’accessibilitat de l’edifici a les persones amb mobilitat reduïda o qualsevol altra limitació, respectarà l'espai de terrasses del pati interior del Castell i el volum exterior de l'església.

En el cas del camí saludable, es proposa una actuació general que consistirà a condicionar i millorar prop de 400 metres d’un dels vorals de la carretera de Reus, protegint-lo dels vehicles que transiten per la carretera i habilitant diversos punts amb seients per poder seure en els llocs d’ombra existents. Cal recordar que aquest voral és utilitzat diàriament per caminar per nombrosos veïns i veïnes de Falset.

Pel que fa al 2021, es preveu l’execució d’un important projecte de reforma de la piscina municipal, perquè pugui estar totalment renovada l’estiu del 2022. El projecte planteja una reducció de la fondària de la piscina gran, que repercutiria en un important estalvi d’aigua, la renovació de tota la maquinària i el sistema de filtratge, així com l’adequació de l’àrea que voreja les dues piscines i de la zona destinada a solàrium. Com explicava l’alcalde, Carlos Brull, “amb tot el que ha succeït en els darrers mesos, el procés de licitació, adjudicació i execució de l’obra feia molt difícil que es pogués complir amb uns terminis que ens permetessin tenir-ho tot enllestit per a l’estiu de 2021, tal com havíem previst inicialment”. En aquest sentit, Brull apuntava que “hem volgut ser prudents, i per això pensem que és millor que la rehabilitació es dugui a terme durant el 2021 i puguem estrenar equipament l’estiu de 2022”.

Al marge de la reforma de la piscina municipal, però també per al 2021, l’Ajuntament de Falset ha presentat al PAM el projecte d’instal·lació d’una pista multiesportiva, que s’ubicaria a l’Euterpe, a tocar del pont que comunica amb la part del darrere de Cal Magrinyà. Es tractaria d’una instal·lació d’uns 20 metres de llarg per uns 10 d’ample, aproximadament, que comptaria amb cistelles i porteries per a la pràctica de bàsquet i futbol. La instal·lació estaria preparada per introduir-hi més equipaments i poder diversificar així els esports que s’hi podrien practicar.

Per últim, i de cara al 2022, l’Ajuntament de Falset també ha sol·licitat al PAM l’ajut per arranjar la pista del pavelló.

Pel que fa al programa de despeses corrents s’ha sol·licitat una subvenció d’uns 51.000 euros anuals.