dijous, 11 abril, 2019
El deute bancari cau després que la Generalitat hagi liquidat les quantitats pendents en concepte de la Llei de Barris

L’Ajuntament de Falset ha aconseguit una notable reducció de l’endeutament després que la Generalitat hagi liquidat els 1.260.000 € que tenia pendents amb el municipi en concepte de la segona fase de la Llei de Barris, executada i finalitzada al llarg de 2018. L’endeutament bancari de l’Ajuntament cau fins a setze punts percentuals i se situa ara en el 75%, quatre punts per sota de la xifra de deute municipal de maig de 2015.

Segons el regidor d’Hisenda, Miquel Puig, la liquidació de la segona fase de la Llei de Barris permetrà, d’una banda, “el desenvolupament de la tercera fase d’aquest pla, que representa una inversió de 637.347€ i, d’una altra, una reducció important del crèdit bancari”. Segons Puig, es tracta de seguir aprofitant al màxim els beneficis que suposa la Llei de Barris, la qual preveu que un 75% de les obres siguin finançades per la Generalitat de Catalunya.

Segons el còmput municipal, el maig de 2015, l’Ajuntament tenia un deute bancari del 79% (2.355.493 euros), que el desembre de 2018, amb motiu de la segona fase del Pla de Barris, es va enfilar fins al 93% i que ara s’ha vist reduït fins al 75% (2.224.171€). La previsió de l’Ajuntament és que el desembre de 2020, el deute bancari s’hagi reduït fins al 50% i a un interès molt baix. En paraules de Miquel Puig, la realitat actual és que “un cop rebuts tots els pagaments pendents de la Generalitat de Catalunya, l’equip de govern haurà reduït el deute del consistori en prop d’1.100.000 €”.

A aquest endeutament bancari cal sumar-hi el contret per l’Ajuntament amb l’empresa Doors Movement Technology (més coneguda com Fermator), instal·lada a la localitat. En aquest sentit, l’Ajuntament ha aprovat una modificació de crèdit per amortitzar dues anualitats de la subvenció a l’empresa, amb la qual cosa es pagaran 101.631,19€ amb romanent de tresoreria. Amb tot, el deute amb l’empresa encara serà de més de 108.000 euros.

Pel que fa a la tercera fase de la Llei de Barris, que s’executarà aquest 2019 i representarà una inversió de 637.000€ preveu, entre d’altres obres, l’arranjament dels carrers de Vallmoreres i de la Font del Batlle, la planta baixa de la Casa de la Música, el tancament de la planta de tractament d'aigües del barranc, inversions en el Museu i la Biblioteca i altres obres menors.