dimecres, 15 juny, 2022
Segons l’alcalde Carlos Brull, el museu, que ha incorporat recentment la figura del director, “ha de continuar jugant un paper cabdal en la valorització del patrimoni local i comarcal”

L'Institut de Cultura i Patrimoni de Falset (ICPF), organisme autònom integrat per l'Ajuntament i el Centre d'Estudis Falsetans, ha fet un pas més per garantir que el Castell de Falset - Museu Comarcal esdevingui una estructura museística dirigida a assolir una gestió professional, viable i eficient del patrimoni. En el marc de les accions per obtenir l'estatus de museu registrat, ha incorporat recentment la figura d'un director en funcions. Aquest, en col·laboració amb la tècnica actual, treballarà per consolidar l'equipament com a plataforma capacitada per dur a terme actuacions i programes integrals i permanents de gestió patrimonial.

En paraules de l'alcalde i president de l'ICPF, Carlos Brull, "tenim clar que el museu juga i ha de jugar un paper cabdal en la valorització del patrimoni local i comarcal, per aquest motiu fem un esforç econòmic per dotar-lo d'una estructura cada vegada més professional, que contribueixi a la seva dinamització”. "El concebem com un espai de desenvolupament social, cultural i econòmic, sense oblidar la necessitat de vetllar per la conservació i l'estudi de totes les peces que l'integren", subratlla Brull. L'alcalde també afegeix que "la consolidació del museu és un compromís de l'equip de govern per valorar el patrimoni local, en la línia dels estudis arqueològics que, recentment, hem fet del recinte emmurallat en col·laboració amb els serveis de Cultura i Arqueologia de la Generalitat".

Un museu obert el 2018 que encara el futur

El Castell de Falset-Museu Comarcal és un espai museístic que, des del 2018, proposa la descoberta històrica i cultural de Falset i la comarca del Priorat. Compta amb diferents recursos expositius i una acurada selecció de peces provinents del Centre d'Estudis Falsetans i d’altres institucions, així com diferents sales expositives i recursos patrimonials.

El passat 2021, el museu es va dotar d’un projecte que, entre altres aspectes, definia els continguts de la planta superior (pendent de museïtzar). En aquesta, es proposa el desenvolupament d’un guió conceptual basat en la interpretació interactiva del territori, del seu paisatge i de les formes de vida que es contemplen des dels grans finestrals del d’aquesta planta del Castell.