dimecres, 9 juny, 2021
El consistori va celebrar ahir un ple en el qual es van aprovar importants bonificacions per a les empreses en els impostos de l'ICIO, l'IBI i l’IAE, a fi de contribuir a l'ocupació, en termes de foment i estabilitat, i ser un estímul per a l'arribada de noves empreses

L'alcalde de Falset, Carlos Brull, va informar durant el ple d'ahir dimarts que l'empresa energètica que promovia dos macro-centrals solars al terme municipal de Falset ha desestimat finalment la seva execució. Brull opinava que "hem d'estar contents per la decisió, però no podem abaixar la guàrdia i cal que treballem amb la idea de fer compatible la transició energètica amb el respecte al territori, el medi i l'agricultura". De fet, i en el sentit de no abaixar la guàrdia, el consistori ha decidit, cautelarment, mantenir en vigor el recurs municipal ja engegat contra la viabilitat de tots dos projectes: Tarraco III i Tarraco V. L'alcalde també afegia que, des de l'Ajuntament, "si bé som defensors de la transició energètica, també volem que aquesta sigui respectuosa i proporcionada, fruit de la planificació territorial i del diàleg amb el conjunt del país".

En un altre ordre de coses, el Ple municipal va aprovar la modificació de tres ordenances fiscals, que contemplaran bonificacions per a les empreses en funció del volum de treballadors contractats. Les modificacions afecten l'ICIO, l'IBI i l'IAE, i tenen per objectiu contribuir a l'ocupació, en termes de foment i estabilitat, i ser un estímul per a l'arribada de noves empreses. En aquest sentit, la modificació d'aquestes ordenances preveu, en funció del volum de treballadors contractats per l'empresa, bonificacions entre el 19% (ocupació de 25 treballadors) i el 95% (ocupació de més de 45 treballadors) en el cas de tots tres impostos.

D'altra banda, també es va aprovar una modificació de crèdit per poder fer front a dos projectes importants, com són la reforma integral de la piscina municipal i la construcció d'una nova pista poliesportiva a la zona de l'Euterpe. Tots dos projectes formen part del programa d'inversions aprovat en el marc del Pla d'Acció Municipal de la Diputació de Tarragona per a l'any 2021, i comptaran també amb finançament propi amb romanents de tresoreria del consistori. En el cas de la piscina municipal, ahir es va aprovar l'expedient de contractació del projecte, que preveu la reducció de la fondària de la piscina gran, que repercutirà en un important estalvi d'aigua proper al 50%, la renovació de tota la maquinària i el sistema de filtratge, així com l'adequació de l'àrea que voreja les dues piscines i de la zona destinada a solàrium. En el cas del projecte de la piscina municipal, l'alcalde afirmava que "no renovem les instal·lacions únicament pel fet d'estar velles o obsoletes, sinó també perquè estem fermament compromesos amb el consum i la gestió responsable dels recursos".

Per últim, i entre altres punts de l'ordre del dia, també cal destacar la presa de possessió de Robert Coll com a nou regidor del consistori. Robert Coll assumirà les competències d'Afers socials i Comerç.