dimecres, 19 juny, 2024
En tots dos equipaments se substituiran les lluminàries per sistemes de baix consum i major eficiència i, en el cas del pavelló, s’ha renovat el paviment i s'instal·larà un sistema d’aerotèrmia

L'Ajuntament de Falset iniciarà a patrtir del 25 de juny la substitució de l'enllumenat del camp de futbol i el pavelló poliesportiu. En tots dos equipaments municipals el sistema d'enllumenat actual està obsolet i representa un consum energètic molt elevat.

L'alcalde Carlos Brull afirma que "la mesura s'emmarca en l'estratègia d'estalvi energètic i sostenibilitat fixada pel consistori". Brull remarca que les actuacions al camp de futbol i al pavelló "se sumen a altres que hem iniciat en els darrers anys i que continuarem impulsant, com l'aposta per lluminàries tipus led per a l'enllumenat dels carrers i la instal·lació de plaques fotovoltaiques en equipaments municipals per fomentar l'autoabastiment energètic”.

En el cas del camp de futbol, l'actuació consistirà en la renovació de tots els focus de l'estadi. Si bé es conservaran les 4 columnes actuals, els focus seran substituïts per lluminàries de baix consum i major eficiència. En el cas del pavelló, se substituiran per llums led de baix consum totes les lluminàries interiors. En tots dos equipaments, s'implementarà un controlador per poder operar amb diferents intensitats lumíniques.

L'Ajuntament calcula que la mesura suposarà reduir la despesa energètica en 26.282,4 kWh anuals, amb un estalvi econòmic estimat de prop de 4.000 euros..

L'actuació tindrà un cost al voltant dels 34.500 euros, dels quals la Diputació de Tarragona en subvencionarà el 70% mitjançant els ajuts per la Transició energètica i Acció climàtica.

Més actuacions al pavelló poliesportiu: substitució de la pista i sistema d'aerotèrmia

Al marge del canvi d'enllumenat, el pavelló és objecte de dues actuacions més. D'una banda, ja està a punt de finalitzar la substitució de tot el paviment sintètic de la pista, que es trobava en força mal estat després de prop de 40 anys d'ús. La superfície substituïda és de 970 m² i s'ha optat per un paviment sintètic de vinil amb acabat esportiu, amb unes característiques que el faran resistent i durable perquè pugui tenir un ús polivalent. L'actuació compta amb un pressupost de 48.000 euro dels quals el 46% provenen del Pla d’Acció Municipal de la Diputació de Tarragona.

D'altra banda, aquesta setmana s'ha adjudicat el projecte d'un nou sistema d'aerotèrmia integral per substituir l'actual climatització i producció d'aigua calenta mitjançant gasoil. El nou sistema funcionarà amb electricitat i serà molt més eficient i ecològic.

La solució es planteja en dues fases, de les quals ara s'executarà la primera. Aquesta preveu que es disposi una unitat exterior que farà la funció de bomba de calor aerotèrmica central. També preveu canviar els ventiloconvectors ubicats a la part central de la nau, amb l'objectiu que dispersin l'aire climatitzat de manera més precisa, i substituir tots els conductes d'aigua. La segona fase, que es vol executar en un futur, contemplaria la implementació d'una altra unitat exterior en cascada, la qual permetria una climatització encara més eficient de l'espai, així com l'ampliació de la instal·lació d'enllaç per tal de poder garantir més potència en aquest equipament.

Pel que fa a l'actuació de la primera fase, aquesta s’ha adjudicat per un import d’uns 55.000 euros, subvencionats íntegrament pels ajuts del Ministeri de l'Interior destinats a entitats locals adscrites als Plans d'Emergència Nuclear.

El regidor d’Esports, Jordi Muntané, destaca que les actuacions al pavelló i al camp de futbol “milloraran la qualitat del servei que aquests dos equipaments ofereixen a un elevat nombre d’usuaris de manera diària al llarg de l’any”.

Substitució de la teulada del pavelló, una altra actuació prevista durant el mandat

L’Ajuntament té previst també procedir a la substitució de les planxes que cobreixen tota la teulada del poliesportiu. En aquest cas, l’Agència de Residus de Catalunya ha concedit provisionalment un ajut de 30.000 euros per dur a terme aquesta actuació, en el marc de les subvencions sol·licitades per a la retirada de residus de materials que continguin amiant. Tot i que no es preveu que s’executi enguany, la mesura es durà a terme abans de finalitzar el mandat.