dilluns, 18 novembre, 2019
Aquest novembre s’ha arribat a un acord amb el Servei d’Atenció als Museus, vinculat al Departament de Cultura, perquè encarregui la redacció del Projecte museològic i pla d’usos del museu falsetà, requisit previ per avaluar els requeriments per tal que aquest museu pugui ser inclòs al Registre de Museus de Catalunya

L’Institut de Cultura i Patrimoni de l’Ajuntament de Falset està treballant per aconseguir la incoporarció del Castell de Falset-Museu Comarcal al Registre de Museus de Catalunya, el catàleg oficial de museus del país.

Sense anar més lluny, aquest mateix novembre s’han mantingut contactes i reunions amb la cap del Servei de Museus i Protecció de Béns Mobles, Magda Gasó, i el director del Servei d’Atenció als Museus (SAM) de les Terres de l’Ebre, Àlex Farnós. Fruit d’aquests contactes, s’ha arribat a un acord amb el SAM perquè encarregui la redacció del Projecte museològic i pla d’usos del Castell de Falset-Museu Comarcal.

Aquest projecte es formularà en una memòria detallada que ha de ser coherent amb el pla d’usos dels espais a incloure en el projecte museològic. A més, ha d’incorporar totes aquelles parts i requeriments que la Llei de Museus, i en particular les disposicions relatives al Registre de Museus, estableixen en relació amb l’equipament i les col·leccions, els mitjans i els serveis que han de complir els museus.

Després de l’obertura del Castell de Falset-Museu Comarcal el setembre de 2018, la incorporació al Registre de Museus de Catalunya suposa una nova i transcendent fita per a l’Institut de Cultura i Patrimoni de Falset. Cal tenir en compte que formar part del Registre de Museus de Catalunya permet, entre altres, optar a les subvencions que concedeix el Departament de Cultura en matèria de museus; ser membre de ple dret de les xarxes temàtiques de museus i xarxes territorials de museus, i rebre l'assessorament i el suport tècnic del Servei de Museus i Protecció de Béns Mobles. 

Per tot plegat, la incorporació del Castell de Falset-Museu Comarcal al Registre de Museus de Catalunya contribuiria a la seva vocació de preservar, investigar, difondre i promoure el patrimoni cultural i històric del territori, al marge de ser també un actiu promocional de Falset i el Priorat.