dimarts, 24 març, 2020
El manifest ha estat impulsat per l’Associació Catalana de Municipis i Comarques (ACM), l’Associació de Micropobles de Catalunya i la Federació de Municipis de Catalunya (FMC) atesa la situació creada per la pandèmia del Covid-19.

L’Ajuntament de Falset s’ha adherit al “Manifest dels ens locals davant la crisi del coronavirus”, impulsat per l’Associació Catalana de Municipis i Comarques (ACM), l’Associació de Micropobles de Catalunya i la Federació de Municipis de Catalunya (FMC) atesa la situació creada per la pandèmia del Covid-19.

El manifest afirma que “Catalunya està vivint una situació excepcional” i que cal estar “a l’alçada des de la responsabilitat col·lectiva i individual”. Per aquest motiu, el manifest insta la ciutadania a complir “amb les indicacions que les autoritats sanitàries i, en general, les institucions estem dictant per a la prevenció i eradicació del COVID-19”.

El manifest també demana a les administracions supramunicipals que les mesures que s’estan prenent a curt termini “tinguin com a eix central i com a prioritat la salut de les persones, en especial les més vulnerables al virus, i l’adequació de les infraestructures sanitàries per tal que el personal dels centres hospitalaris puguin desenvolupar la seva tasca amb garanties”.

En l’àmbit econòmic el manifest també apunta que “cal legislar per crear les condicions idònies per a què els autònoms, les petites i mitjanes empreses i, en general, el teixit productiu del nostre país pugui tenir un horitzó de recuperació ràpida amb els menors costos possibles per tornar a la normalitat quan abans millor”. En aquest sentit, subratlla que “des de les administracions competents, cal ser contundents per enfortir la reactivació econòmica del nostre teixit empresarial”.

El manifest també incideix en què els ens locals són “l’administració més propera a la ciutadania, la primera porta d’accés a les demandes i a les necessitats dels veïns i veïnes”. En aquest sentit, es reclama “poder mobilitzar el superàvit disponible del 2019 sense limitacions, així com flexibilitzar les directrius de la regla de la despesa i l’estabilitat pressupostària; anul·lar totes les mesures que encara queden de la LRSAL que limiten l’autonomia local; garantir les aportacions previstes de les administracions supramunicipals per a l’any 2020 i poder-les ampliar per les noves necessitats que generarà la crisi; contractar persones sense les actuals limitacions, especialment per a donar resposta als nous usuaris de serveis socials que tenim ja avui; redefinir els programes destinats a actuacions municipals o els nous programes de finançament europeu del període 2021-2027”.

A banda d’això, en el manifest també es vol “agrair sincerament a totes les persones que treballen en serveis essencials per a garantir que donem resposta com a societat en moments difícils, especialment a totes i tots els professionals sanitaris i als equips d’emergència que, de manera exemplar, treballen dia i nit, incansablement, per revertir aquesta situació”.