dilluns, 10 maig, 2021
Les persones beneficiàries podran acollir-se a un 50% de descompte en les entrades dels diferents esdeveniments i espectacles culturals que se celebrin al teatre L’Artesana

L’Ajuntament de Falset i lObra Social la Caixa” han formalitzat la renovació de l’acord per fomentar l’accés a les activitats culturals per part de joves i persones en situació de vulnerabilitat i risc d’exclusió social. Totes dues institucions refermen el seu compromís amb el projecte de supressió de la barrera d’accés a l’oferta cultural del municipi. Subratllen que “l’accés a la cultura és un dret” i que el teatre, la música, la dansa i el cinema són una font de transmissió de valors culturals, però també educatius i emocionals”.

En aquest sentit, i donat que Falset ha bastit una programació cultural estable al teatre L’Artesana, l’acord proposa que els joves i les persones en situació de vulnerabilitat i risc dexclusió social puguin acollir-se a un 50% de descompte en les entrades dels diferents esdeveniments i espectacles culturals que s’hi celebrin al llarg d’aquest any.

Podran acollir-se a aquests ajuts joves en possessió del Carnet Jove, les famílies nombroses i/o monoparentals amb carnet emès per la Generalitat de Catalunya; persones aturades amb certificat d’atur; persones que acreditin que els seus progenitors o tutors legals estan en situació d’atur, són beneficiaris de prestacions del SOC, de pensió mínima o de pensió no contributiva, i persones que hagin estat víctimes de violència masclista o domèstica.