dimarts, 16 juny, 2020
L’alcalde de Falset, Carlos Brull, subratlla que “vetllarem perquè aquestes mesures es compleixin amb rigor, perquè el més important és la salut de les persones”

L’Ajuntament de Falset obrirà aquest dissabte 20 de juny la piscina municipal seguint un protocol d’actuació i mesures que tenen per objectiu garantir la seguretat dels usuaris i usuàries davant la crisi sanitària provocada per la COVID-19. El protocol segueix les recomanacions del Ministeri de Sanitat i altres documents emesos per organismes oficials. Així doncs, i com afirma l’alcalde Carlos Brull, “les mesures preventives van dirigides a garantir el distanciament físic de les persones usuàries (de 2 metres com a mínim), la neteja i desinfecció de les instal·lacions, el tractament de l’aigua, el control de l’aforament i la ventilació dels espais tancats”.

En aquest sentit, l’Ajuntament ha elaborat un full informatiu que detalla als usuaris algunes de les mesures que s’aplicaran. Així doncs, a l’entrada del recinte, es mesurarà la temperatura corporal dels usuaris (les persones que presentin algun símptoma no podran fer ús de les instal·lacions), serà obligatori rentar-se les mans amb una solució hidroalcohòlica, es desinfectarà el calçat i es facilitarà una bossa per a deixalles, que haurà de dipositar-se a les escombraries en abandonar el recinte. També es donarà un número d’aforament que s’haurà de retornar en sortir de les instal·lacions. A més, l’entrada i la sortida del recinte es trobaran en punts diferents, per evitar al màxim que els usuaris es creuin.

Un cop dins del recinte, els usuaris hauran de mantenir una distància de seguretat de 2 metres i seguir les instruccions dels socorristes, monitors i personal del recinte. Serà obligatori l’ús de la mascareta per les persones majors de 6 anys en tots els espais oberts al públic, tant a l’aire lliure com en recintes coberts, en els casos que no es pugui mantenir la distància entre persones. Pel que fa a les dutxes dels vestidors i les fonts d’aigua no se’n podrà fer ús, i estarà prohibit l’ús de material auxiliar de joc que pugui ser susceptible de compartir.

D’altra banda, un cop complet l’aforament establert, no podran accedir al recinte més usuaris. És per això que, per garantir l’accés al major nombre de persones, s’ha establert un temps màxim de 2 hores en cas d’arribar al topall d’aforament.

L’alcalde de Falset, Carlos Brull, subratlla que “vetllarem perquè aquestes mesures es compleixin amb rigor, perquè el més important és la salut de les persones”. En aquest sentit, la regidora d’Esports, Àngels Rocamora, afegeix que perquè això sigui així “enguany hem ampliat el nombre de treballadors a la piscina municipal”. D’altra banda, Rocamora també afirma que “és possible que les mesures fixades a dia d’avui s’ajustin en funció de situacions futures, però sempre seguint les recomanacions dels organismes oficials i posant la salut de les persones per davant de tot”.

La regidora d’Esports també ha incidit en el fet que “enguany també es duran a terme els cursets de natació i les activitats dirgides a la piscina municipal, tenint en compte  mesures específiques per garantir la seguretat de tothom”.

Les obres de rehabilitació de la piscina, per al 2022

La situació ocasionada per la crisi de la COVID-19 ha obligat l’Ajuntament de Falset a valorar l’ajornament de les obres de rehabilitació de la piscina, que inicialment estaven previstes per al 2021. L’alcalde Carlos Brull afirma que “amb tot el que ha succeït en els darrers mesos, el procés de licitació, adjudicació i execució de l’obra fa molt difícil que es pugui complir amb uns terminis que ens permetin tenir-ho tot enllestit per a l’estiu de 2021”. En aquest sentit, Brull incideix en què “volem ser prudents i per això pensem que és millor que la rehabilitació es posposi per al 2022, així les obres a la piscina, la renovació de la maquinària i l’adequació de la zona del solàrium es podran fer com cal”.