divendres, 13 agost, 2021
La decisió es pren poc després que el BOE hagi tret a informació pública el projecte d’una línia de molt alta tensió que creua el terme municipal, les terres de l’Ebre i el Camp de Tarragona

L’Ajuntament de Falset, en un ple extraordinari celebrat aquest matí, ha aprovat la suspensió de la concessió de llicències, en sòl no urbanitzable, de les línies d’evacuació i transport de mitja, alta i molt alta tensió. L’objectiu no és cap altre que iniciar una modificació puntual del Pla d’Ordenació Urbana Municipal (POUM) per tal de revisar-ne les condicions d'instal·lació i d’ampliació. L’acord també deixa en suspens la concessió de llicències municipals de les centrals de producció d’energies alternatives (solars i fotovoltaiques) que requereixen una superfície superior a 2 hectàrees.

L’acord arriba poc després que el BOE (Butlletí Oficial de l’Estat) publiqués l’obertura d’un procés d’informació pública relatiu a una línia de molt alta tensió (MAT) que creuarà les terres de l’Ebre i les comarques de Tarragona i que afecta plenament el terme municipal de Falset. Paral·lelament, cal entendre l’acord en relació a l’existència de dos projectes de grans centrals fotovoltaiques al terme municipal que van ser posades sobre la taula fa quatre mesos i que, finalment, van ser retirats pels promotors.

En el ple d’avui, l’alcalde, Carlos Brull, ha insistit en la necessitat que “ens dotem d’eines locals, comarcals i nacionals que ens protegeixin d’aquesta amenaça permanent que tenim a sobre en forma de macroprojectes que tenen un important impacte ambiental, social, paisatgístic, econòmic i cultural sobre el territori, sent perfectament conscients que alhora cal que no deixem de banda la lluita contra el canvi climàtic”.

De fet, a mitjans d’abril, el ple de l’Ajuntament de Falset (com tots els ajuntaments de la comarca del Priorat i el Consell Comarcal) ja va aprovar una moció que demana la derogació del Decret Llei 16/2019 d’energies renovables. Concretament, el text demana “una moratòria de llicències per a la implantació de centrals d’energies renovables i les seves línies d’evacuació” fins a la definició d’un pla director d’energies renovables per al conjunt de Catalunya fruit del diàleg i la planificació. En aquesta línia, el consistori ja impulsa diversos projectes amb l’objectiu de facilitar la instal·lació de petits parcs d’energies renovables, comunitats energètiques i d’autoconsum.