divendres, 7 maig, 2021

L’Ajuntament de Falset dóna suport i demana la participació ciutadana en la concentració de rebuig a les macro-centrals fotovoltaiques i eòliques, i de suport a l’acord comarcal sobre la seva implantació, que tindrà lloc aquest diumenge (a les 18.00 hores) al camp de futbol vell de Falset.

La concentració està convocada per administracions locals, associacions socials i culturals, organitzacions professionals i empreses de la comarca del Priorat.. El lloc escollit (el camp de futbol vell de Falset) permetrà mantenir les distàncies de seguretat i totes les mesures sanitàries d’acord amb l’actual situació de pandèmia. Igualment, l’Ajuntament de Falset, alhora que anima a la participació, demana el compliment de les mesures a totes aquelles persones que hi assisteixin. De fet, l’Ajuntament de Falset ja ha procedit a la col·locació de tanques al camp de futbol vell amb la idea de poder garantir totes les mesures contra la pandèmia.

L’acte arriba poc després que s’hagi conegut que la Generalitat té sobre la taula fins a cinc projectes de plantes solars de grans dimensions, situades en diversos termes municipals i entre els quals hi ha el de Falset. Paral·lelament, hi ha projectes de repotenciació a la central eòlica de Trucafort, a cavall entre les comarques del Priorat i el Baix Camp, alhora que hi ha projectades diverses centrals eòliques en comarques veïnes (Garrigues, Baix Camp, Conca de Barberà, Ribera d’Ebre i Terra Alta) amb un gran impacte visual sobre el Priorat.

L’acord comarcal

El Consell Comarcal del Priorat, tots els ajuntaments i diverses entitats ja van consensuar i aprovar el 2001 un acord que limita la implementació de centrals eòliques al Priorat amb l’objectiu de protegir el model de desenvolupament territorial i alhora el paisatge de la comarca. Aquesta unanimitat institucional ha tornat a fer-se evident les darreres setmanes, després que tots els ajuntaments del Priorat, el Consell Comarcal, entitats i milers de persones a títol individual s’hagin adherit a un renovat acord sobre la implantació d’energies renovables a la comarca del Priorat.

Aquest acord exposa, en primer lloc, que “el Priorat ha apostat des de fa més de 30 anys per un model de desenvolupament territorial basat en la producció agrícola de qualitat i en una oferta turística sostenible. Aquestes activitats se sustenten en un escenari paisatgístic rural sense elements artificials de grans dimensions ni ocupació intensiva del territori”.

En segon lloc, el text fa referència a l’existència de nombroses activitats, mesures i institucions que treballen amb aquests objectius, i se n’esmenten les següents:  la DOQ Priorat, la DO Montsant, la DOP Siurana, el Parc Natural de la Serra de Montsant, el Consorci de la Serra de Llaberia, la Carta del Paisatge del Priorat, el desenvolupament dels successius programes LEADER, els Programes Comarcals de Desenvolupament Rural Integral centrant l’estratègia en el paisatge, l’adhesió comarcal a la Carta Europea de Turisme Sostenible, la candidatura UNESCO Priorat-Montsant-Siurana i la Comissió del Paisatge on participen Consell Comarcal, la Diputació de Tarragona, entitats comarcals com Prioritat i, fins i tot, diversos departaments de la Generalitat.

En tercer lloc, l’acord argumenta que “la transició energètica és bàsica per tal d'afrontar la crisi climàtica que vivim, però aquesta transició, per a ser sostenible ha de fer-se d'acord amb la preservació d'aquest valor preuat com és el paisatge, i per tant cal desenvolupar-la a partir d'estratègies locals, en base a la generació d'economies adaptades a l'escala del Priorat i que aprofiti els diferents recursos naturals a l'abast, el sol, el vent, la biomassa i d’altres”.

Derogació i moratòria

En conseqüència, en primer lloc, la proposta insta el departament de Presidència de la Generalitat a la derogació de Decret Llei 16/2019, “i que s’aprovi una moratòria de llicències per a la implantació de centrals d’energies renovables i les seves línies d’evacuació al territori fins a la concreció d'un Pla comarcal de transició energètica consensuada amb els agents socioeconòmics de la comarca”.

En segon lloc, el text insta el departament de Cultura “a promoure un canvi legislatiu en la LLEI 9/1993, de 30 de setembre, del patrimoni cultural català (DOGC núm. 1807, d’11.10.1993) reconeixent el valor patrimonial dels paisatges culturals i articulant mecanismes de gestió consensuats amb els territoris per tal de dur-ho a la pràctica”.

Finalment, s’insta el departament d’Agricultura “a impulsar un pla  territorial sectorial agrari específic per al Priorat, reconeixent-lo com un espai d'alt valor agrari i tenint en compte les seves singularitats, segons preveu la Llei 3/2019, del 17 de juny, dels espais agraris”.