dimarts, 29 octubre, 2019
La mesura s’emmarca en la revisió periòdica d’aquests impostos, amb l’objectiu de poder seguir oferint uns serveis de qualitat a la ciutadania

L’Ajuntament de Falset revisa a l’alça el coeficient aplicat a l’Impost sobre Béns Immobles de naturalesa urbana i a l’Impost sobre Vehicles de Tracció Mecànica. En el cas de l’IBI urbana, que no es revisava des de l’any 2015, el coeficient passarà del 0,585% al 0,614%, encara molt lluny de l’1,1% que permet la llei. En el cas de l’Impost sobre Vehicles de Tracció Mecànica, que no es revisava des del 2013, el coeficient aplicat passarà de l’1,7% a l’1,8%, 0,2 punts per sota del que permet la llei. Tots dos coeficients es van aprovar en Ple aquest dilluns i seran aplicables a partir del 2020.

Pel que fa a l’IBI urbana, i per posar alguns exemples, l’aplicació del nou coeficient suposarà que els habitatges que actualment pagaven 325 € passaran a pagar 341 €; les cases construïdes en els últims 12-15 anys, que pagaven 740 €, passaran a pagar 776 €, i els xalets construïts en els últims 12-15 anys, que pagaven 958 €, passaran a pagar 1.005 €.

Pel que fa a l’Impost sobre Vehicles de Tracció Mecànica, i per seguir amb els exemples, els propietaris de turismes de 16 fins a 19,99 cavalls fiscals, que pagaven 152,29 €, passaran a pagar 161,30 €; en el cas dels tractors de més de 25 cavalls fiscals, pels quals es pagaven 141,57 €, es passaran a pagar 149,94 €, i en el cas de les motocicletes d’entre 125 i 250 cc, per les quals que pagaven 12,87 €, es passaran a pagar 13,63 €.

Àngels Rocamora, regidoria d’Hisenda, afirma que l’increment de tots dos impostos “s’emmarca en l’actualització que d’aquests cal fer de manera periòdica, amb l’objectiu de poder seguir oferint uns serveis de qualitat a la ciutadania”. Rocamora explica que “les despeses de personal i manteniment dels serveis i equipaments s’incrementen amb el pas dels anys i, per tant, cal fer els ajustos necessaris per poder-los mantenir al mateix nivell i, si pot ser, millorar-los”. Per la seva part, l’alcalde Carlos Brull subratlla que en el cas de Falset “oferim uns serveis i disposem d’uns equipaments que no són habituals en poblacions de dimensions com la nostra, però que cal entendre en els termes de la capitalitat comarcal de Falset”. En aquest sentit, Brull apunta que, per poder mantenir la qualitat d’aquests serveis, “l’Ajuntament de Falset conjuga la cerca d’ajuts de les administracions superiors, la immaginació per contenir la despesa, com per exemple amb les mesures d’eficiència energètica implementades en carrers i equipaments, i les revisions dels impostos, taxes i preus públics”. En aquest darrer cas, Brull exposa que “les revisions d’impostos, taxes i preus públics són imprescindibles, però les farem sempre amb contenció i quan siguin necessàries”.