dijous, 16 juliol, 2020
Consell Comarcal del Priorat, Diputació de Tarragona, IRTA i Vitec col·laboren en la redacció d’un pla pilot que permetria treure rendiment de la fracció orgànica i de les restes de la poda agrícola

L’absis del Castell de Falset va reunir ahir a la tarda alcaldes, regidors i consellers del Priorat en l’acte de presentació d’un pla pilot comarcal de compostatge de la fracció orgànica (que actualment es recull porta a porta en la majoria de municipis) però també de les restes vegetals agrícoles. Es tracta d’un projecte pioner tant en els petits municipis com en el món rural, ja que també permetria donar sortida a les restes de la poda agrícola amb l’objectiu de fer un compost orgànic de gran qualitat per a usos agraris i que, paral·lelament, permetria que els pagesos es beneficiessin d'un recurs propi que ara mateix no aprofiten.

El projecte, que es troba en fase de redacció, és una iniciativa del Consell Comarcal del Priorat, amb la col·laboració de la Diputació de Tarragona, l’Institut de Recerca i Tecnologia Agroalimentàries (IRTA) de la Generalitat i el Centre Tecnològic del Vi-VITEC. Tot i que aquest pla pilot es desenvolupi a la comarca del Priorat, el projecte es planteja en tot moment la seva replicabilitat a d’altres comarques i regions europees, tot buscant solucions locals a alguns dels problemes específics que presenta la generació i recollida de residus en el món rural. De fet, el projecte ja és damunt la taula tant de l’Agència Catalana de Residus com del Consorci per a la Gestió dels Residus de les Comarques del Priorat, la Ribera d'Ebre i la Terra Alta, que actualment s’encarrega de la recollida selectiva a la comarca.

Més enllà de fer front des del món local a l’emergència climàtica, aquest pla pilot es proposa fer una gestió de proximitat i ecològica de la matèria orgànica (restes de menjar, esporga, restes llenyoses de l’activitat agrícola i també de l’activitat ramadera de qualitat) fent un compost d’alta qualitat per a usos agropecuaris i també pels particulars que en puguin fer ús.

El compostatge tindria, per tant, dues fonts de subministrament. D’una banda, la fracció orgànica provinent de la recollida selectiva en tots els municipis i, d’una altra, les restes llenyoses de la poda agrícola. És per això que la implicació i col·laboració de la ciutadania i dls ajuntaments en aquest pla pilot és fonamental. “La presència avui, en aquesta presentació, de tants representants municipals ja és una bona notícia per al projecte, i demostra que existeix un gran interès a la comarca”, va dir Eva Mata, diputada delegada de Medi Ambient, Serveis Territorials, Salut Pública i Enginyeria Municipal a la Diputació de Tarragona. “Des de la Diputació de Tarragona creiem que el Priorat, tot i el despoblament que segueix patint, és una zona rural que té un gran potencial, i aquest projecte intenta contribuir a la transició ecològica però també vol obrir nous camins en els pobles petits i en el món rural”, va afegir.

Implicació del sector agrícola

Des d’aquest punt de vista, un dels principals reptes que afronta el pla pilot és la integració del sector agrícola de la comarca, que tradicionalment elimina les restes vegetals de la seva pròpia activitat mitjançant la crema en les respectives finques.

La filosofia del pla pilot passaria per considerar que les restes vegetals del treball agrícola són “recursos que hem aprofitar i tancar el cicle fent-los servir d’adob orgànic a les zones de conreu de la vinya, de l’olivera, del ametller i avellaner, entre d’altres, reduint l’ús d’altres formes d’adob”. Tot plegat permetria mitigar les emissions de gasos d’efecte hivernacle (GEH) ocasionades per la gestió actual dels residus orgànics a la comarca.

En l’acte d’ahir a l’absis del Castell de Falset, el president del Consell Comarcal del Priorat, Xavier Gràcia, va destacar que “la comarca del Priorat per les seves dimensions i característiques té les condicions idònies per desenvolupar plans pilot d’aquesta naturalesa”. El pla preveu la implantació de petites plantes de compostatge en tots els municipis de la comarca, i altres dues de major capacitat a Falset i Cornudella de Montsant. D’aquesta manera, la gestió del servei es faria de manera descentralitzada: “podríem parlar d’un projecte de compostatge de kilòmetre zero”, en paraules de Xavier Gràcia.

Aquest va ser també un dels aspectes que va destacar l’alcalde de Falset, Carlos Brull: "aquest també és un projecte important perquè pot generar llocs de treball vinculats a l’economia de kilòmetre zero, és a dir, aquells llocs de treball que fixen la gent al territori i promouen una activitat econòmica social i sostenible en el temps”.