dijous, 1 agost, 2019
L'acte de signatura ha comptat amb la presència de l’alcalde de Falset, Carlos Brull, com a representant del municipi on el 2016 va iniciar-se aquest programa de caire social que ara es fa extensiu a tots els municipis de la comarca del Priorat amb una major dotació pressupostària

El Consell Comarcal del Priorat i l’Obra Social “la Caixa” van formalitzar dijous un acord de foment de la participació en activitats extraescolars d’infants i adolescents en situació de vulnerabilitat, que té com a principal objectiu afavorir la seva integració social. La signatura de l’acord (que recull la fotografia adjunta) va anar a càrrec del president del Consell Comarcal, Xavier Gràcia, i de Tatiana Caro, directora d’Institucions a Tarragona de CaixaBank, amb la presència de l’alcalde de Falset, Carlos Brull, com a representant del municipi on el 2016 va iniciar-se aquest programa de caire social que ara es fa extensiu a tots els municipis de la comarca del Priorat amb una major dotació pressupostària.

El projecte que s’impulsa –redactat per l’Àrea Bàsica de Serveis Socials del Priorat– parteix del fet que a la comarca “hi ha un col·lectiu d’infants i joves que durant el seu temps lliure no realitza cap activitat extraescolar”, i que “pertanyen a famílies amb les quals ja s’intervé des del Servei d’Intervenció Socioeducativa i des de l’Àrea Bàsica de Serveis Socials del Consell Comarcal del Priorat”. Aquest fet, sovint, “crea una desigualtat entre els infants i joves d’un mateix municipi, ja que els municipis del Priorat tenen poca població infantil i, això ocasiona que es trobin amb poques oportunitats per relacionar-se amb el grup d’iguals”.

En conseqüència, el projecte al qual es dona ara continuïtat busca afavorir “la participació en activitats extraescolars dels infants i joves dels municipis de la comarca que es trobin en una situació de vulnerabilitat econòmica durant el curs 2019-2020”. Entre els objectius que es persegueixen hi ha: afavorir la integració social, promoure la interrelació i socialització entre infants i joves dels diferents municipis, garantir la igualtat d’oportunitats entre la població infantil, implicar els progenitors en la participació dels seus fills en les activitats extraescolars, i potenciar les entitats del territori com a vertebradores de la participació ciutadana i integració de tots els individus.

Els beneficiaris potencials d’aquest programa són aquells infants i joves de 6 a 16 anys que resideixin a la comarca del Priorat, que cursin estudis als centres educatius de la comarca i que estiguin empadronats a la comarca. Pel que fa al seu entorn, han de pertànyer a famílies que es trobin en situació de vulnerabilitat sòcio-econòmica i, que obtinguin un informe vinculant favorable per part de l’Equip Bàsic de Serveis Socials del Consell.

L’acord signat dijous preveu que sigui subvencionable el 80% del cost de les activitats extraescolars organitzades pels centres escolars, les AMPA dels centres escolars, o per altres entitats domiciliades d’ algun municipi del Priorat i, destinades als alumnes que cursin estudis de primària o secundària. Els alumnes beneficiaris només podran rebre un ajut per a la realització d’una activitat extraescolar.

En paraules del president del Consell Comarcal del Priorat, Xavier Gràcia, “des del Consell Comarcal volem impulsar projectes en lluita contra l’exclusió social i a favor dels col·lectius més vulnerables, i seguirem fent aquesta feina, en la mesura dels recursos que tinguem, perquè per nosaltres és una prioritat absoluta”. L’alcalde de Falset, Carlos Brull, va destacar ahir el fet que “aquest programa engega ara mateix, amb la qual cosa els interessats ja poden iniciar els tràmits per acollir-s’hi amb prou antel·lació a l’inici del curs escolar”.