dilluns, 18 juliol, 2016
En relació a la sortida de les regidores del PSC del govern municipal de Falset, l’equip de govern vol exposar el següent:
 • En primer lloc, respectem la decisió del grup PSC, tot i que ho fem amb certa sorpresa, ja que, més enllà de les discrepàncies puntuals lògiques d’un equip format per diferents persones i grups, la sortida es deu a un únic motiu.
 • Respecte a la política d’opacitat en que se sustenta el seu argumentari, i més concretament en l’episodi relacionat amb el subministrament d’aigua de la xarxa de Sant Gregori, l’equip de govern vol exposar que no es va alertar la població del risc perquè aquest era inexistent. De fet, i davant el rumor sobre la salubritat de l’aigua, l’Ajuntament ja va fer un comunicat el passat divendres explicant la situació. Els punts d’aquest comunicat són els següents.
  • En cap cas es justifica una situació d’alerta. En cap moment, d’acord amb la consulta feta pel consistori a la cap del Servei de Protecció de la Salut, a la qual se li va fer arribar l’informe pertinent, els nivells del paràmetre Desisopropil atrazina, que es trobaven per molt poc fora dels límits, no suposaven un perill per a la salut. Tampoc suposaven cap perill els nivells del paràmetre Desetilatrazina, que es trobaven en els límits màxims establerts.
  • Quan l’Ajuntament de Falset va ser avisat de què el paràmetre Desisopropil atrazina estava per sobre dels límits, el problema que l’havia originat ja estava solucionat.
  • L’Ajuntament, tan bon punt va ser coneixedor de l’informe de Servei de Protecció de la Salut, i de mutu acord amb aquest, va sol·licitar una contranalítica, de la qual se’n tindran els resultats el dimarts 19 de juliol.
  • En aquest sentit, tot i que l’Ajuntament es troba a l’espera d’aquesta contranalítica, el Servei de Protecció de la Salut no ha proposat que es tanqui el subministrament d’aigua des d’aquesta xarxa.
  • En relació al problema, la causa d’aquest va ser una errada en el funcionament d’una vàlvula en el procés d’alineament de l’aigua del pou de Sant Gregori al Dipòsit de Sant Gregori, errada en el funcionament que va provocar que l’aigua no passés pels filtres de carbó del 13 juny al 7 de juliol.
 • Sobre les declaracions del grup PSC en què demana “posar en pràctica una comunicació directa i transparent amb la ciutadania de Falset”, l’equip de govern recorda que en aquesta legislatura s’han posat en marxa i s’han reforçat canals de comunicació entre l’Ajuntament i la població.
 • Per últim, l’equip de govern vol manifestar que troba fora de lloc que es critiqui la transparència del govern municipal i el seu alcalde quan, des de l’endemà de les eleccions, s’han obert les portes del govern a totes les forces polítiques amb representació a l’Ajuntament.