dijous, 27 maig, 2021

L’Ajuntament de Falset, havent rebut la resolució dels acords adoptats en data 17 de maig per la Ponència sobre energies renovables amb relació a la viabilitat dels projectes de plantes solars fotovoltaiques Audax Tarraco III i Audax Tarraco V (projectats al terme municipal de Falset), comunica:

  • Que manté la seva oposició a tots dos projectes, oposicó que ja va manifestar en el ple celebrat 19 d’abril, en el transcurs del qual també es va aprovar una moció que demanava la derogació del Decret Llei 16/2019 denergies renovables. Concretament la moció demanavauna moratòria de llicències per a la implantació de centrals denergies renovables i les seves línies devacuació al territori fins a la concreció d'un Pla comarcal de transició energètica consensuada amb els agents socioeconòmics de la comarca”.
  • Que presentarà a la Ponència sobre energies renovables un recurs contra la viabilitat de tots dos projectes. En aquest recurs, a banda d’incidir en aspectes de no viabilitat que ja es comenten en els acords de la Ponència, com són el traçat de la línia devacuació i l’afectació de sòls d’alt valor ecològic, també se centrarà en altres aspectes que considera determinants, com la no compatibilitat d'aquests dos projectes amb el Pla d’Ordenació Urbanística Municipal.
  • Que amb relació a la viabilitat dels emplaçaments, els acords de la Ponència sobre energies renovables recullen les consideracions presentades per l’Ajuntament de Falset i altres organismes que s’oposen a tots dos projectes d’acord amb criteris de viabilitat ambiental, urbanística, territorial, paisatgística, energètica, agrària i cultural.