dissabte, 26 setembre, 2020
Dissabte 26 de setembre de 2020

L’Ajuntament de Falset comunica que ahir divendres 25 de setembre les direccions de la Residència Les Vinyes, l’INS Priorat i l’Escola Antoni Vilanova van fer-li arribar les següents informacions amb relació a l’afectació de la COVID-19:

Residència Les Vinyes

La residència Les Vinyes ha informat que la situació de contagi està estabilitzada i es fa un seguiment de l’evolució dels casos positius, tot i que cal lamentar la mort d’un resident.

INS Priorat

L'INS Priorat ha informat que s'ha detectat un cas positiu per COVID-19 a la classe de 3r ESO C. Tots els alumnes d'aquest grup han iniciat immediatament el seu confinament. Avui dissabte, el CAP Falset realitzarà els PCR a tots els membres d'aquesta classe.

Escola Antoni Vilanova

Les proves PCR realitzades a la totalitat dels alumnes de P3A i a les mestres afectades han donat negatiu.

També s’han resolt com a negatius la pràctica totalitat de les PCR que, per contagis produïts en àmbits externs a l’escola, s’han aplicat individualment a 11 alumnes del centre, des de l’inici de curs. Dins d’aquest grup d’alumnes, de diversos cursos, s’ha produït un únic cas positiu que no ha tingut cap repercussió en el seu grup-classe, donat que l’alumne afectat no ha acudit a l’escola amb posterioritat al moment del seu possible contagi.