dimarts, 3 novembre, 2020
Aquest 2020 s’executaran dos projectes, un a l’absis del castell i l’altre en un voral de la carretera de Reus, i es destinaran més de 51 mil euros per a despeses corrents

La Diputació de Tarragona ha aprovat el programa d’inversions que l’Ajuntament de Falset va presentar al Pla d’Acció Municipal (PAM) per al període 2020-2023. Al mateix temps, la diputació també ha informat de l’import concedit per a les accions previstes per a l’any 2020: l’habilitació d’un mòdul de serveis higiènics a l’Absis del Castell de Falset i l’adequació d’un camí saludable per a vianants al voral de la carretera de Reus.

En el cas del mòdul de serveis higiènics a l’Absis del Castell de Falset, l’import concedit és de 42.462,14 €. El projecte pretén millorar la funcionalitat de l’Absis del Castell a l’hora d’organitzar-hi esdeveniments, una funcionalitat que actualment es veu limitada pel fet que els únics serveis higiènics de tot el recinte es troben a l’interior de la zona de museu. L’actuació projectada, que garantirà l’accessibilitat de l’edifici a les persones amb mobilitat reduïda o qualsevol altra limitació, respectarà l'espai de terrasses del pati interior del Castell i el volum exterior de l'església.

En el cas del camí saludable per a vianants al voral de la carretera de Reus, l’import concedit és de 36.213,95 €. El projecte proposa una actuació general que consistirà a condicionar i millorar prop de 400 metres d’un dels vorals, protegint-lo dels vehicles que transiten per la carretera i habilitant diversos punts amb seients per poder seure en els llocs d’ombra existents. Cal recordar que aquest voral és utilitzat diàriament per caminar per nombrosos veïns i veïnes de Falset.

Al marge d’aquests dos projectes, la Diputació de Tarragona també ha aprovat 51.234,43 € que l’Ajuntament podrà destinar a despeses corrents d’aquest 2020. De fet, l’Ajuntament va sol·licitar aquest import per a despeses corrents en totes les anualitats contemplades en el programa d’inversions.

Projectes previstos per al 2021 i 2022

Pel que fa a la resta de projectes inclosos en la planificació aprovada per la diputació, l’any 2021 es preveu l’execució d’un important projecte de reforma de la piscina municipal, perquè pugui estar totalment renovada l’estiu del 2022. El projecte planteja una reducció de la fondària de la piscina gran, que repercutiria en un important estalvi d’aigua, la renovació de tota la maquinària i el sistema de filtratge, així com l’adequació de l’àrea que voreja les dues piscines i de la zona destinada a solàrium.

Al marge de la reforma de la piscina municipal, però també per al 2021, l’Ajuntament de Falset va presentar al PAM el projecte d’instal·lació d’una pista multiesportiva, que s’ubicaria a l’Euterpe, a tocar del pont que comunica amb la part del darrere de Cal Magrinyà. Es tractaria d’una instal·lació d’uns 20 metres de llarg per uns 10 d’ample, aproximadament, que comptaria amb cistelles i porteries per a la pràctica de bàsquet i futbol. La instal·lació estaria preparada per introduir-hi més equipaments i poder diversificar així els esports que s’hi podrien practicar.

Per últim, i de cara al 2022, l’Ajuntament de Falset també va sol·licitar al PAM l’ajut per arranjar la pista del pavelló poliesportiu.