Falset compta amb un Pla d’Ordenació Urbana Municipal (POUM) que regula l’activitat urbanística tant a l’interior com a l’exterior del nucli urbà i que vetlla per un desenvolupament integral i acurat del municipi.

Mapa de Capacitat Acústica

Mapa de la protecció envers la contaminació lumínica

En cas d'emergència ...
informació de contacte ► 

Comparteix

Avisos

L'aigua és un bé escàs, fem-ne un consum responsable.

Recordem que les temporades d’hivern i primavera no han sigut especialment plujoses, causant la greu sequera que es pateix.
És recomanable controlar els consums d'aigua a casa i assumir hàbits que serveixin per revertir els efectes de la crisi de sequera que es pateix a tot el territori.

40 litres/dia/habitant

120 lites/dia

El consum responsable ens permetria estalviar aquesta quantitat d'aigua fàcilment.

FEM-HO POSSIBLE!