Som ben conscients que la nostra feina no és altra que fer de Falset un poble millor. Vetllar per la qualitat de vida dels falsetans en el seu dia a dia i mostrar un poble que enamori tots els qui ens visiten són les dues premisses que hi ha darrere de cada acció que emprenem des de l’Ajuntament.

Sabem que no és fàcil satisfer avui dia l’exigència ciutadana, però posem tota la il·lusió, l’empenta i l’enginy perquè cap trava ens impedeixi assolir allò que ens hem proposat i que és bo per Falset.

Som un poble petit, però amb una llarga història, emplaçats en un entorn agrícola i natural privilegiat, amb un fort teixit associatiu, un poble en el que hi viuen grans persones. Aquest Ajuntament ha d’estar-hi a l’alçada.

Entre moltes altres, tenim la voluntat de fer i fer saber, des de l’honestedat i la transparència. Tothom ha de conèixer què hi passa, a l’Ajuntament i a Falset. Tots teniu dret a gaudir d’una informació actualitzada i veraç i, alhora, és el nostre desig i obligació propiciar una comunicació en dues direccions. Aquest web exemplifica aquesta voluntat de servei.

No és únicament una declaració d’intencions. Entenem que aquets web és una eina imprescindible per a tots vosaltres. D’una banda, perquè us permet informar-vos, en tot moment, d’aquelles qüestions que tenen a veure amb Falset i amb el vostre dia a dia (administració, serveis, comerç, cultura, oci, turisme...). De l’altra, perquè propicia que tingueu les portes d’aquest Ajuntament obertes a tothora.

A la vostra disposició.

Jaume Domènech i Jordà
Alcalde de Falset

En cas d'emergència ...
informació de contacte ► 

Comparteix

Avisos

Lloc: la Sénia del Padró Més informació: Ajuntament de Falset

Prova de coneixement de la llengua catalana de nivell B, el dia 14 de novembre a les 10 hores.

Primer exercici el dia 16 de novembre a les 10:00 hores. 

Consulta el calendari de cobrament d'Impostos i Taxes de l'any 2018 (Taxes i preus públics, Impost de Vehicles de Tracció Mecànica, IBI Urbana, IBI Rústica, IAE i Subministrament d'aigua).