L’Institut de Cultura i Patrimoni de Falset és un organisme autònom creat per l’Ajuntament amb la finalitat de catalogar, conservar i difondre els materials culturals provinents de la col·lecció del Centre d’Estudis Falsetans i crear un Museu de Falset i Comarca.

Més enllà d’aquest fet, l’objectiu últim de l’Institut de Cultura i Patrimoni de Falset ha de ser gestionar la política cultural del municipi, d’acord amb els objectius i les estratègies establerts en el Pla de Cultura.

Aquest Pla de Cultura sorgeix del consens entre l’Ajuntament, les entitats locals i la ciutadania, conscients que la cultura i el patrimoni de Falset defineixen la identitat del municipi i, per tant, cal vetllar i promoure’n l’estudi, conservació i difusió.

L’Institut de Cultura i Patrimoni de Falset desenvoluparà de manera directa i descentralitzada serveis i actuacions que, entre altres, permetin:

  • Catalogar, conservar i difondre els materials culturals provinents de la col·lecció del Centre d’Estudis Falsetans i crear un Museu de Falset i Comarca.
  • Conservar, investigar, exhibir i difondre béns de caràcter cultural, històric, científic i artístic, posant-los a l’abast dels ciutadans.
  • Promoure actuacions i coordinar serveis, entitats i empreses que puguin incidir en la vida cultural de Falset.
  • Desenvolupar un concepte de cultura creatiu, obert, plural i tolerant, i socialment útil en el conjunt del desenvolupament de Falset.
  • Promoure el turisme cultural com a instrument de promoció de Falset, la seva cultura i patrimoni.
  • Impulsar les iniciatives que afavoreixin la qualitat de la gestió cultural que duen a terme les diverses entitats locals.
  • Promoure la cultura entre tots els públics i fomentar l’augment del consum cultural dels veïns i veïnes de Falset.

Horari:
De dimarts a dissabte de 10 a 14 h.

Carrer de Baix, 41
977830718