dimecres, 9 octubre, 2019
El projecte preveu una inversió màxima d’uns 250.000 euros, i repercutirà en benefici d’una millor prestació dels serveis a usuaris, empreses i altres poblacions del Priorat

L’Ajuntament de Falset traspassarà la titularitat dels terrenys de l’estació de transferència i la deixalleria al Consell Comarcal del Priorat, ens que té la competència delegada de la gestió de residus, competència que du a terme per mitjà del Consorci per a la Gestió de Residus del Priorat, la Terra Alta i la Ribera d’Ebre.

Aquest traspàs s’emmarca en la voluntat de millorar les instal·lacions de la deixalleria i, en conseqüència, dels serveis que s’hi presten als usuaris, a les empreses i a altres poblacions del Priorat. En aquest sentit, aquest traspàs permetrà que el Consell Comarcal del Priorat pugui presentar al PUOSC 2020-2024 un important projecte de millora de les instal·lacions, que preveu una inversió màxima d’uns 250.000 euros en aquest equipament. Cal recordar que el PUOSC 2020-2024 exigeix al beneficiari l’acreditació del bé on es pretén realitzar l’orba. Per aquest motiu, el ple de l’Ajuntament de Falset va aprovar aquest dimarts el primer pas per procedir al traspàs definitiu dels terrenys al Consell Comarcal del Priorat, amb la desafectació del bé de domini públic per passar a bé patrimonial.

En paral·lel, l’ens comarcal ja està treballant en un projecte que preveu contemplar actuacions com la millora de l’enllumenat i l’aposta per les energies renovables, l’ampliació i la millora dels molls de descàrrega, la instal·lació d’una bàscula de control de residus, millores en la gestió dels residus industrials i de poda, així com l’adequació d’una instal·lació de compostatge, entre altres.

L’alcalde de Falset, Carlos Brull, afirma que “tant el Consell Comarcal del Priorat com l’Ajuntament de Falset érem conscients de la necessitat d’executar importants millores en la deixalleria comarcal, a fi de prestar un millor servei a particulars, empreses i altres pobles que en fan ús”. “La proposta acordada és fruit d’aquest consens, i suposarà una gestió més eficient dels residus i una important inversió en aquest equipament, inversió que difícilment haguéssim pogut dur a terme com a Ajuntament”, subratlla Brull.

D’altra banda, l’alcalde de Falset també destaca que aquesta inversió no exclou que el Consorci per a la Gestió de Residus del Priorat, la Terra Alta i la Ribera d’Ebre pugui preveure i executar per la seva part altres actuacions de millora a la deixalleria de Falset.

Aprovació de tres mocions

En el Ple de l’Ajuntament de Falset del passat dimarts també es van aprovar tres mocions. La primera, la moció en suport a les persones detingudes per "l'operació judes" el 23S i contra la repressió al moviment independentista. La segona, la moció de suport per l'anul·lació de l'ordre del president del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya de protegir les seus judicials amb els mossos d’esquadra. I la tercera, la moció de suport a la Llei 24/2015 i contra el tall de subministrament a les famílies amb deute per pobresa energètica.

En cas d'emergència ...
informació de contacte ►