dilluns, 2 gener, 2017
L’endeutament municipal aconsegueix baixar per davall dels 2 milions d’euros, cosa que no passava des de l’any 2009

L’Ajuntament de Falset va aprovar divendres passat, en el darrer ple municipal de l’any, el pressupost per al 2017, que s’eleva fins als dos milions i mig d’euros. Pel que fa a l’endeutament municipal, a final de 2016 ha aconseguit baixar-se per sota dels dos milions d’euros, una barrera que es va superar per primer cop l’any 2009. Concretament, s’ha acabat l’any 2016 amb un deute municipal de 1.972.361 €, que aquest any s’espera reduir encara més.

La proposta pressupostària va comptar amb els vots a favor de l’equip de govern i els vots en contra dels regidors de l’oposició (PSC i CDC). Segons va explicar el regidor d’Hisenda, Miquel Puig, al llarg de la sessió: l’Ajuntament de Falset tindrà uns ingressos recurrents d’aproximadament dos milions i mig d’euros. Aquests ingressos provenen sobre tot d’impostos (IBI, vehicles, IAE, plusvàlua, obres, etc), taxes i preus públics (aigua, clavegueram, escombraries, ocupació de l’espai públic, guarderia, piscina, teatre, etc) i de la participació en els ingressos de l’Estat i de la Generalitat.

A aquests ingressos s’han d’afegir subvencions d’altres administracions. Per a 2017 l’Ajuntament ja compta amb l’aportació de la Diputació per al Pla d’Acció Municipal (PAM), de 200.000 €, i d’una subvenció de la Generalitat per a construir una planta de desnitrificació de l’aigua (34.360 €).

Pel que fa a les despeses, l’Ajuntament es gastarà poc més d’un milió d’euros en personal (inclòs el personal contractat a temps parcial, com són l’enginyer, arquitectes i comptable). Una altra partida important és la de Reparacions i manteniments, a què es destinarà 198.000 €, necessaris atès l’estat de moltes instal·lacions municipals.

En el capítol d’activitats culturals (festes, Fira del Vi, Artesana, activitats esportives, etc) i al nou Centre Cultural, que constitueixen una aposta del consistori, s’hi dedicaran 277.100 €, que, descomptats els ingressos previstos, representaran un cost net de 123.188 €4. Pel que fa a subvencions a entitats sense ànim de lucre, s’hi destinaran 34.799 €.

Finalment, i atesa la càrrega del deute, resten molts pocs recursos per inversions. Es preveuen destinar 25.000 € a la substitució de lluminàries per baix consum, 68.513 € a la planta de desnitrificació, 10.000 € per pagar la meitat de la compra de la casa del Portal dels Ferrers i 13.000 € per millores al camp de futbol. Resten només 34.800 € que, en la mesura que puguin complementar-se amb d’altres ingressos, podran destinar-se a altres projectes com l’arranjament de certs carrers.