dimecres, 16 maig, 2018
En comparació amb el 2013, la fracció de rebuig ha augmentat uns 150.000 quilograms, fins arribar als 670.000 recollits durant el 2017

L’increment del volum de brossa que correspon a la fracció de rebuig s’ha convertit en una assignatura pendent a Falset. Segons dades del Consorci 3 Comarques, encarregat de la gestió de residus al Priorat, la Terra Alta i la Ribera d’Ebre, l’any 2017 es van generar a Falset més de 670.000 quilograms de rebuig. Aquesta xifra supera en prop de 150.000 quilograms la registrada fa només 4 anys, el 2013, i en uns 40.000 la registrada durant el 2015.

L’increment de la fracció rebuig es tradueix directament en augment del cost del servei de recollida i tractament de residus. És per això que el consistori, com ja va anunciar en el seu moment, es veu obligat a replantejar l’ordenança fiscal de recollida i tractament. Jordi Castelló, regidor de Medi Ambient de Falset, afirma que “el que fem és adequar la taxa al cost real del servei”.

En aquest sentit, als habitatges particulars se’ls aplicarà una taxa de 112,95€, i als hotels, restaurants, bars i similars, de 341,52€. Les noves taxes suposen un augment de 14,63€ i 25,51€, respectivament.

Amb tot, Castelló també subratlla que “de la mateixa manera que incrementem la taxa per donar resposta a l’augment del cost del servei, també la rebaixarem si es dóna el cas que aquest disminueix”. De fet, sobre aquest punt Castelló afegeix que “l’objectiu de l’Ajuntament és frenar la tendència a l’alça de la fracció de rebuig, és per això que insistirem en campanyes d’informació i conscienciació ciutadana”.

Darrerament, l’Ajuntament ha editat de nou un fulletó en 6 idiomes (català, castellà, anglès, francès, àrab i romanès) que informa sobre els dies de recollida selectiva i els residus que corresponen a cada fracció. A més, va repartir entre els veïns uns 250 cubells de 25 litres per a la fracció d’orgànic i 15 contenidors de 120 litres per a locals comercials.

Causes de l’augment del rebuig

L’augment del volum de rebuig no es troba en un augment de població. De fet, el nombre d’habitants de Falset s’ha mantingut estable (o ha minvat) en els darrers anys. És per això que, rere les causes que expliquen l’increment d’aquesta fracció de la brossa, l’Ajuntament apunta que s’han perpetuat i accentuat determinats mals hàbits entre una part dels veïns. Segons Jordi Castelló, “les dades actuals no s’expliquen sense entendre que hi ha gent que no fa cap tipus de separació de la brossa”. “A més, també hem detectat que en algunes zones es deposita la brossa dels domicilis a les papereres municipals, brossa que passa directament al rebuig”, afegeix el regidor. En aquest sentit, Castelló recorda que “aquestes pràctiques són motiu de sanció, i aquesta és una mesura que tindrem especialment en compte a partir d’ara”.