dimecres, 19 setembre, 2018

L'Ajuntament de Falset celebrarà aquest dijous 20 de setembre, a les 20.30 h, un Ple municipal extraordinari. L'ordre del dia serà el següent:

  1. Expedient 1129/2018. Ampliació del termini d'execució de les obres de la Llei de Barris.
  2. Expedient 1354/2018. Cessió de l'ús d'una fracció de la finca coneguda com a Casa Pàmies a l'Associació Musical Vila de Falset.
  3. Expedient 1434/2018. Modificació de crèdit de l'Ajuntament 7/2018 i ICPF 1/2018.
  4. Expedient 1444/2018 Modificació puntual 2/2018 - Servei tècnic en sòl no urbanitzable.