dimarts, 9 gener, 2018
La rehabilitació de Cal Pàmies com a Escola de música i la remodelació de diversos carrers i de l’entorn de Cal Magriñà, entre els projectes imminents

Aquesta setmana el nucli antic de Falset entra en un període d’obres en el marc dels projectes inclosos en el Pla de barris i que han d’estar finalitzats i certificats abans del 30 de juny d’enguany. Les actuacions que s’executaran es duran a terme als carrers del Malanyet, Torroja i de l’Era, la plaça de Sant Jordi i l’entorn de Cal Magriñà i Cal Pàmies.

Els projectes van quedar definitivament fixats el passat mes de setembre, després que el ple de l’Ajuntament decidís tenir en compte bona part de les al·legacions presentades, amb la qual cosa es van introduir diverses modificacions. Alhora, l’Ajuntament va acceptar una rebaixa d’un 10% de la quota de les contribucions especials que correspon als veïns afectats.

El canvi més important té a veure amb el projecte de Cal Pàmies, al carrer Davall. Si en un principi es preveia l’enderrocament d’aquest antic edifici, l’Ajuntament ha decidit finalment mantenir-lo en peu i reformar-lo per tal que aculli, en un futur, l’Escola de música.

“Ens hem vist obligats a fer aquest canvi de rumb perquè l’edifici de Cal Pàmies està protegit com a Bé d’Interès Urbà i cal que mantinguem la seva estructura, en no tenir cap altra solució a curt termini”, explica Jaume Domènech, alcalde de Falset. Per fer possible l’enderrocament de Cal Pàmies, caldria una modificació de les actuals normes urbanístiques, un fet que endarreriria el projecte sine die.

Un altre dels projectes sotmesos a modificacions importants és el que s’impulsa al carrer de l’Era. Així, si inicialment es projectava un carrer de doble direcció i amb l’estacionament prohibit, finalment la circulació tindrà un únic sentit, es permetrà l’aparcament i s’ampliaran les voreres amb la idea de dotar de més espai els vianants.

Altres al·legacions que, finalment, s’han tingut en compte són l’aprovació de partides econòmiques per a vigilància arqueològica en els treballs de la Plaça de Sant Jordi, d’una banda, i per a l’assessorament en la necessària preservació dels arbres de Cal Magriñà, darrera de la biblioteca, a l’hora de construir una passarel·la que unirà l’Euterpe i el barri del Malanyet.  

Domènech ha insistit en el fet que “hem volgut escoltar tothom i, en la mesura que ho hem cregut positiu, hem incorporat els suggeriments i al·legacions que ens han fet els falsetans”. En aquest sentit, l’Ajuntament va anunciar –com ja va comunicar als veïns afectats en les diverses reunions informatives mantingudes– que rebaixa les contribucions especials de què s’han de fer càrrec els veïns fins a un 10% (en relació a la quantitat que se’ls havia notificat per carta).

D’aquesta rebaixa se’n farà càrrec l’Ajuntament a compte de les finances municipals. “Creiem que és de justícia que hi hagi contribucions especials a càrrec dels veïns perquè a Falset la majoria de carrers s’han finançat d’aquesta manera, però alhora sabem posar-nos a la pell dels falsetans i volem que tothom estigui còmode”, afirma Domènech.

L’import total dels projectes ascendeix a 1.255.612,19, dels quals, i en virtut del Pla de Barris, la Generalitat n’assumirà el 75% (941.709,14€). La resta de l’import serà aportat per l’Ajuntament de Falset i per contribucions especials.

El Pla de Barris va ser concedit a Falset l’any 2009 i, fins a la data, se n’ha executat un 22% amb projectes com les obres del carrer de Dalt, la neteja del barranc i l’Institut de Cultura i Patrimoni, entre d’altres iniciatives.

La música sona a Cal Pàmies

Atesa la situació de ruïna de l’edifici (situat al carrer Davall, al costat de la Biblioteca), el projecte proposa una rehabilitació en dos parts. La primera part és l’habilitació de l’Escola de música a les plantes baixa, primera i golfes. El projecte també preveu refer els forjats de nou i manteni i restaurar la façana que dóna al carrer Davall.

El regidor de Cultura, Carlos Brull, afirma que “Cal Pàmies és un lloc idoni perquè permet concentrar els equipaments de caire cultural i perquè cobreix les necessitats de l’Escola de música tant pel que fa a classes com assajos”. Brull es felicita que, d’aquesta manera, Falset solucioni una demanda històrica.

Pavimentació de carrers

Mitjançant el Pla de barris, es preveu intervenir en diversos carrers del nucli antic: Malanyet, Torroja i de l’Era. Concretament, el projecte preveu executar les següents obres: “la nova pavimentació, la substitució de serveis de la xarxa d’aigua potable i de clavegueram, el soterrament dels creuaments de la xarxa de telefonia, baixa tensió i la preinstal·lació de la xarxa de subministrament de gas, així com la renovació de la lluminària de l’enllumenat públic”. Les solucions adoptades varien segons les condicions de cadascun dels carrers i les al·legacions que van presentar els veïns i que es van tenir en compte.

L’entorn de Cal Magriñà

El projecte que s’impulsa a l’entorn de Cal Magriñà (on ara hi ha la Biblioteca) preveu el condicionament de l’exterior que dóna a l’Euterpe, la rehabilitació del pont-aqüeducte i l’habilitació d’un nou punt d’accés al centre històric de la població, a través dels rentadors.  L’objectiu és dotar de major dinamisme i atractiu aquest espai urbà, alhora que es millora i s’agilita la connexió del nucli antic de la vila amb l’Euterpe i el Pont. La construcció d’una passera entre els detrassos de cal Magriñà i els rentadors ha estat la solució escollida.

Intervenció al Pla de missa

Entre els projectes inclosos al Pla de barris també hi ha l’enderrocament d’un edifici que toca a l’església i que permetrà connectar la plaça de Sant Jordi (el Pla de missa), amb el carrer Vallmoreres i de l’Hospital vell.  D’aquesta manera, s’urbanitza un important espai lliure al costat de l’església, alhora que es guanya espai públic i es millora la circulació i la connexió entre diferents carrers situats en aquesta zona històrica del poble. En total, són 920 metres quadrats sobre els quals s’intervé i que passen a ser de caràcter públic. L’edifici en qüestió que s’enderroca és una construcció de planta gairebé rectangular situada entre mitgeres i d’us residencial, que té entrada al carrer Vallmoreres però que toca tant a la plaça de Sant Jordi com al carrer de l’Hospital vell.

En cas d'emergència ...
informació de contacte ► 

Comparteix

Avisos

Prova de coneixement de la llengua catalana de nivell B, el dia 14 de novembre a les 10 hores.

Primer exercici el dia 16 de novembre a les 10:00 hores. 

Consulta el calendari de cobrament d'Impostos i Taxes de l'any 2018 (Taxes i preus públics, Impost de Vehicles de Tracció Mecànica, IBI Urbana, IBI Rústica, IAE i Subministrament d'aigua).