dissabte, 8 desembre, 2018 - 20:00

El contingut i l'estètica musical-artística del seu espectacle representen una original aposta des de l'austeritat, per una ortodòxia contemporània que reivindica alhora el classicisme i la creativitat. Amb una acurada selecció de les més belles i commovedores lletres populars, aquest concert recull -sota el filtre sonor de la subtilesa i l'elegància melòdica que caracteritzen a Mayte Martín-, obres mestres del repertori flamenc clàssic pràcticament en desús; cants preciosos que mai abans s'havien escoltat en veus contemporànies. És un delicat treball de reconstrucció i recreació que revitalitza l'antic potenciant la seva infinita bellesa i respectant profundament tota la seva essència. Un concert molt especial emmarcat dins la segona edició del Festival Músiques de Terrer.

En cas d'emergència ...
informació de contacte ► 

Comparteix

Avisos

Prova de coneixement de la llengua catalana de nivell B, el dia 14 de novembre a les 10 hores.

Primer exercici el dia 16 de novembre a les 10:00 hores. 

Consulta el calendari de cobrament d'Impostos i Taxes de l'any 2018 (Taxes i preus públics, Impost de Vehicles de Tracció Mecànica, IBI Urbana, IBI Rústica, IAE i Subministrament d'aigua).