Calendari

BASE ha ampliat els terminis de pagament dels tributs per facilitar el compliment de les obligacions tributàries de famílies, autònoms i empreses.

Aquest és el calendari fiscal de Falset per al 2020.

Concepte Període

Taxes i preus publicats agrupats (1r període)

Del 28/02/2020 al 31/07/2020

Impost sobre vehicles de tracció mecànica

Del 27/03/2020 al 31/07/2020

Impost sobre béns immobles rústica

Del 30/04/2020 al 31/08/2020

Subministrament d'aigua

Del 30/04/2020 al 31/08/2020

Impost sobre béns immobles urbana (1r període)

Del 29/05/2020 al 31/08/2020

Taxes i preus públics agrupats (2n període)

Del 30/06/2020 al 30/09/2020

Subministrament d'aigua

Del 30/07/2020 al 02/11/2020

Impost sobre activitats econòmiques

Del 30/07/2020 al 02/11/2020

Impost béns immobles urbana (2n període)

Del 28/08/2020 al 02/11/2020

Subministrament d'aigua

Del 30/10/2020 al 31/12/2020

Subministrament d'aigua

Del 29/01/2021 al 31/03/2021

 

Agrupació i fraccionament de tributs

L'agrupació i fraccionament de tributs es pot sol·licitar fins al 31 de juliol. La sol·licitud s'ha de fer a oficina de base amb cita previa trucant al 977 83 00 81.

En cas d'emergència ...
informació de contacte ►